OPA: Crisis met Rusland kan gevolgen hebben voor economie Alkmaar

OPA fractievoorzitter Ben Bijl heeft het College van B&W de oberstaande vragen gesteld:

Geacht College,

OPA heeft  de krant van zaterdag 18 april jl. gelezen waarin een artikel staat over de brandstofopslag van Taqa in de Boekelermeer en in de Bergermeer . Taqa perst per dag 21 miljoen kubieke meter gas per dag vanuit de Boekelermeer naar de Bergermeer.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar is uiteraard blij met de werkgelegenheid die de komst van Taqa  met zich meebrengt en heeft gebracht. De komst van Taqa heeft een landelijke impact. Taqa zet samen met de gemeente in op het versterken van de economie, waarbij het accent op energie wordt gelegd.

OPA verwacht dat de huidige crisis met Rusland gevolgen kan hebben voor onze regionale economie.   Het bedrijf Taqa heeft namelijk een samenwerklng  met Gazprom , het Russische gasbedrijf waar men zegt de Poetin daar een flinke vinger in de pap heeft . De Nederlandse regering en Europa leven nogal op gespannen voet met Rusland , als we de media en de uitspraken van minister Timmermans van de afgelopen maanden volgen heeft dit misschien ook wel gevolgen voor Taqa die een flinke samenwerking heeft met Gazprom.


Daarom wil de Onafhankelijke Partij Alkmaar de volgende vragen stellen in het kader van art. 42 RvO, over de kwestie Gazprom:

1. Deelt het college de zorgen van de Onafhankelijke Partij Alkmaar?
2. Wat voor gevolgen kan de crisis met Rusland  hebben voor  de samenwerking tussen Taqa en Gazprom
3.  Wat voor consequenties hebben de ontwikkeling voor de Alkmaarse en regionale economie?
4. Is het mogelijk, dat Taqa ook met ander partners het werk gaat doen ? Zo ja, is het college bereid om met Taqa te overleggen om zich minder afhankelijk te maken van Rusland? 
 

Met vriendelijke groeten,
       
Ben Bijl
Fractievoorzitter OPA


Column