7-puntenplan, komt er nog wat van?

TRAAG #2

ofwel: de “slakkengang” van dit college.

OPA: Bollen in november de grond in!

De Onafhankelijke Partij Alkmaar was er in juli 2018 (!) bij toen Alkmaarse ondernemers een ‘7-puntenplan’ presenteerden aan het college en de gemeenteraad. De ondernemers waren kennelijk geïnspireerd door de slogan van de coalitie van VVD tot en met GroenLinks, zijnde “Alkmaar aan zet”. In september 2018 heeft OPA dit 7-puntenplan voor de commissie geagendeerd. OPA steunt dit plan omdat het van wezenlijk belang is voor de economie van onze stad. Vanuit het college bleef het een jaar “the sound of silence”.

In juli 2019 (!) liet het college weer wat van zich horen met een memo genaamd “Een succesvolle stad ben je samen”. In dit memo veel optimisme en opmerkingen als “afspraak gemaakt hoe deze punten verder uit te werken”, “in het najaar een verdiepingsslag maken”, “een nieuwe aanpak stedelijk logistiek”, “versterken van de onderlinge samenwerking”, “inspiratiereis met de ondernemers maken”, “lunch en ontbijtsessies” en uiteraard het nodige nog te onderzoeken.

Gegeven bovenstaande zijn onze vragen in het kader van art 42 RvO:

In dit memo van ruim een jaar terug wordt gesproken over ‘een moderniseringsslag waarbij Alkmaar Marketing als een meer zelfstandige organisatie werkt'.

  1. OPA heeft hier niets meer over vernomen. Kunt u uitleggen waarom het zo traag gaat. Wanneer gaat u een concreet resultaat voorleggen aan de raad?

U gaat - zo schrijft u in juli 2019 - aan een nieuw beleidskader citymarketing en evenementen werken en in het najaar (2019) komt er een verdiepingsslag van het DNA van Alkmaar.

  1. OPA heeft hier niets meer van vernomen. Kunt u uitleggen waarom het zo traag gaat? Wanneer legt u het nieuwe citymarketingplan voor aan de raad en wanneer komt u met het DNA van Alkmaar waar u in het najaar 2019 al mee zou komen?

In de memo wordt gesproken over creatieve oplossingen voor fiets-parkeren.

  1. OPA verbaast zich erover dat u van een collegeprioriteit zo weinig werk maakt. Waarom gaat het zo traag? Wanneer komt u met een concreet voor stel voor fietsparkeren?

De Tuinen van Holland zijn eind 2017 gelanceerd. Door veel te investeren in bloemen in de stad zou je het bezoekersaantal omhoog kunnen krijgen wat belangrijk en noodzakelijk is voor de economie. In eerste instantie was de wethouder Economische Zaken niet enthousiast over het plan, maar daar komt in 2019 verandering in. U noemde het Bolwerkpark en het Victoriepark de eerste parken die ter hand zouden worden genomen. U sprak zelfs letterlijk van het aanplanten van bloemen en dergelijke.

OPA verwacht dat het college in ieder geval in november van dit jaar de bollen in de grond zet -zoals iedere goede tuinman dat doet- in het Victoriepark en Bolwerkpark conform uw memo van juli 2019.

  1. Worden deze bollen dit najaar geplant conform de ideeën in het kader van de Tuinen van Holland?


  2. Zo nee, wat is de reden dat het allemaal zo traag gaat met de plannen voor vergroening en verbloeming van de stad?


  3. Wanneer worden het extra groen en de bloemen wel zichtbaar in de stad?


In de memo wordt gesproken over een nieuw horecaconvenant dat in het najaar 2019 gereed zou zijn?

  1. OPA vraagt zich af waarom dit zo traag gaat en wanneer we de resultaten nu wel kunnen ontvangen?


Bij navraag blijkt dat het 7-puntenplan helemaal niet op de bestuurlijke agenda staat.

  1. Is het 7-puntenplan totaal terzijde geschoven?
    Zo nee, wanneer kunnen we een integrale reactie van college verwachten en wanneer wordt deze besproken met raad?

OPA verbaast zich over het feit dat het college niet de hoogste prioriteit heeft gegeven aan de uitwerking van het 7-punten plan maar wel “Een succesvolle stad ben je samen” boven een memo zet.

OPA vindt dat je een succesvolle stad bent als je concreet resultaten bereikt, onder het motto ‘minder praten, meer doen’.