Diversiteit en integratie

Democratische rechtsstaat accepteren
Wat OPA betreft maken we ons ook in Alkmaar nog steeds druk over integratie en discriminatie. Alkmaar is een vrije stad met inwoners die van zichzelf al verdraagzaam en nuchter zijn. Dat hoeven ze niet van de daken te schreeuwen. Het Alkmaarse ‘doe maar gewoon’ is misschien wel de basis van die Alkmaarse tolerantie. Natuurlijk mag iedereen vasthouden aan eigen gebruiken, of religie. Wij leven immers in een vrij land. Volgens OPA gaat dat met samen met het accepteren van onze democratische rechtsstaat. En daar is geen plaats voor discriminatie van kleur en gender, voor homohaat, vrouwenonderdrukking en religieus fanatisme. Deze denkbeelden zijn principieel ontoelaatbaar in een vrij land.


Geloof is een privézaak, geen plicht van de gemeenschap
Van OPA mag iedereen zijn eigen godsdienst praktiseren en er ook voor uitkomen, maar het kan nooit zo zijn dat onder het mom van religie iemand jou “godsdienstige” gebruiken gaat opdringen. Het is dus niet de Kerk of Moskee die bepaalt wat mag of niet mag, maar de democratische samenleving zelf, waarin burgers uiteindelijk bepalen, via hun volksvertegenwoordiging, wat goed of fout is. Deze democratische verworvenheid wil OPA zeer kostbaar en mag nooit onder druk komen staan.


Oprechte tolerantie hoeft zich niet steeds te bewijzen
In Alkmaar leven verschillende bevolkingsgroepen naast en met elkaar. Uitgangspunt voor OPA is dat we iedereen in gelijke situaties ook gelijk behandelen, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid.

Er is nu veel ophef over de ‘wokediscussie’. Tja, overgewaaid uit Amerika. En het lijkt onze Hollandse nuchterheid omver te blazen. Haagse partijen in Alkmaar grijpen dit aan om stadsgesprekken te gaan voeren over slavernij, Zwarte Piet en Genderproblemen. OPA is daar geen voorstander van. We moeten zaken niet groter maken dan ze zijn. Omdat de werkelijkheid van het stadhuis een andere is dan de werkelijkheid van gewone Alkmaarders. Veel gewone mensen hebben al genoeg dagelijkse problemen met lockdowns, met rondkomen, met gezondheid. Die gesprekken hebben weinig zin, als diezelfde mensen zich niet gezien en geholpen voelen door de politiek. Dan denken mensen al snel en heel begrijpelijk: ‘wat heb ik hier mee te maken’.
De woke-ideologie brengt behalve overgevoeligheid ook verdeeldheid in de samenleving. De huidige samenleving moet excuses aanbieden voor bijvoorbeeld een slavernijverleden waar ze part noch deel aan heeft gehad. Die discussie willen wij niet. Wij leven nu samen en kunnen elkaar niet verantwoordelijk houden voor wat voorouders hebben gedaan of nagelaten. Als je de geschiedenis steeds maar weer in het heden plaatst geef je ook steeds opnieuw bestaansrecht aan verschillen die juist niet mogen bestaan.

We moeten niet vergeten dat we allemaal óok Alkmaarders zijn, met gezamenlijke problemen; werk of geen werk, woningnood, zorgcrisis, energiearmoede, of andere vormen van sociale ongelijkheid. Ongeacht kleur of gender. Daar een weg in vinden lukt alleen met verdraagzaam zijn en erkennen dat er naast jouw eigen opvattingen, gewoonten en kenmerken ook andere zijn van gelijke waarde. Zodat je samen kunt bijdragen aan een vrij en veilig leven voor iedereen.

In die diversiteit is ook nog steeds plaats voor Sinterklaas en zijn gekleurde pieten, voor een Kerstfeest of Pasen. We hoeven dat niet af te waarderen, verschil mag er zijn en wit is wat OPA betreft ook een goede kleur.

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.