Henk Adriaanse

Fractieassistent
Sinds 2018 ben ik aan de slag gegaan als fractie-assistent van OPA. In de commissie’s Bestuur & Middelen en Ruimte mag ik voor de OPA-fractie mijn inbreng geven. De afgelopen 2 jaar was ik bestuursadviseur van Victor Kloos. We vormden een goed team met veel onderling vertrouwen en grote inzet. Collegialiteit, warmte en vertrouwen vind ik bij OPA en haar fractie. Graag wil ik daarom voor OPA en natuurlijk ook voor onze prachtstad mijn best doen. Een van mijn stokpaardjes is: “eerst het geld verdienen in ondernemingen en middenstand en daarna pas uitgeven”. Een degelijk financieel beleid, vrij baan voor ondernemersinitiatieven en meer betaalbare woningen voor starters en ouderen, daar ga ik mee aan de slag. Ik heb er zin an.

Contact:
henk@opa-alkmaar.nl

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.