OPA info

De Onafhankelijke Partij Alkmaar is een lokale partij zonder landelijke binding. Alkmaarders hebben geen behoefte aan socialistische stoeptegels, liberale lantaarnpalen of christen-democratische verkeersdrempels; zij willen praktische politiek, waarin zij zelf ook hun inbreng hebben.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar is een politieke partij die opkomt voor de belangen van de inwoners van de gemeente Alkmaar in de breedste zin van het woord. OPA bestuurt Alkmaar op een praktische en pragmatische wijze, zonder strakke dogma’s van de bekende landelijke stromingen. Daarbij zijn veiligheid en goede zorg door onze achterban aangewezen als hoofdthema’s. In het verkiezingsprogramma leest u wat OPA voor u bereikt heeft de afgelopen periode en waar OPA zich de komende vier jaar voor gaat inzetten.

OPA is een onafhankelijke, energieke, vriendelijke en positieve partij. Wij vinden Alkmaar een geweldige gemeente! Onze gemeenteraadsleden zijn allemaal betrokken, enthousiaste en hardwerkende mensen. OPA krijgt geen subsidie van de regering, zoals de landelijke partijen. De regering in Den Haag is niet bereid om lokale partijen subsidie te geven voor hun werk of hun verkiezingscampagne. OPA betaalt dus zelf zijn verkiezingscampagne; dat kunnen de landelijke partijen niet
zeggen.

OPA is vaak op bijeenkomsten te zien, informeert u actief via Facebook en website en wij organiseren twee maal per jaar een openbare bijeenkomst voor de vrienden van OPA. In onze wekelijkse column in het Alkmaars Nieuwsblad hebben wij de Alkmaarders elke week op de hoogte gehouden van wat er speelt in de politiek en in de stad. Niet alleen de afgelopen jaren, maar ook nu en in de toekomst staan wij dus met onze beide benen in het Alkmaarse. In stad en land: OPA is altijd dichtbij.


ANBI INFO

Naam van instelling
Onafhankelijke Partij Alkmaar

Fiscaal nummer
816366111

Doelstelling
Het behartigen van de belangen van de Alkmaarse bevolking in de breedste zin van het woord

Samenstelling Bestuur

Tim Anton Peter van Kralingen - VZ
Jeffrey van Zanten - PM
Rudolf Cornelis Ursem
Renee Jacqueline Christine Rademacher

Beleidplan 2024-2026


Bestuursleden verrichten onbezoldigd hun werkzaamheden

 

KvK: 70303681

ANBI nr.: 816366111

 

Financieel verslag van uitgevoerde activiteiten:

2023 verslag

 

Verslag van eerder uitgevoerde activiteiten

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

 

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.