Lage lasten voor de burger
De coronacrisis, stijgende energieprijzen, hogere eigen bijdragen doen een aanslag op de portemonnee van veel gewone burgers. Daarom wil OPA de komende jaren de lokale lasten voor burgers niet verhogen. Lage (OZB)lasten zijn voor ons een prioriteit, evenals de parkeervergunning op straat en in garages voor bewoners. Dat is prettig en betrouwbaar voor onze Alkmaarders.

Wij zijn dus ook geen voorstander van het verhogen van lokale belastingen voor o.a klimaatmaatregelen, duurzaamheidsvoorzieningen, of het aanleggen van bruggen en wegen.

Streng toezien op uitgaven
De lasten voor de burger kunnen laag blijven als de gemeente zorgvuldig met het gemeenschapsgeld omgaat, zoals iedere burger met z’n eigen huishoudportemonnee doet. OPA let dus op de centen. Bij elke gemeentelijke uitgave moet het maatschappelijke nut voor de Alkmaarders zorgvuldig afgewogen worden.

OPA wil dat de gemeentebegroting voor iedereen te begrijpen is, uitgaven moeten helder verantwoord worden aan de belastingbetaler.

Ruimte voor investeringen, maar terughoudend met risico’s
De financiële positie van de gemeente is op orde en het weerstandsvermogen is zonder meer goed te noemen. En een verbeterde economie is ook goed voor de gemeente. Dat biedt ruimte om te investeren in de nieuwe ontwikkelingen in onze gemeente. Maar investeren kan ook risico’s geven. OPA blijft daarom voorzichtig en wil dat die risico’s transparant in kaart worden gebracht. Hiermee wordt voorkomen dat projecten uit de hand.Verschillende zaken uit ons programma kunnen we waarmaken als het economisch goed blijft gaan met Alkmaar.

Mochten wij onverhoopt in slechtere economische tijden terecht komen, bijvoorbeeld als Den Haag gaat bezuinigen op het gemeentefonds, dan zullen wij proberen hierop tijdig te anticiperen. Prioriteit blijft dan dat eventuele bezuinigingen niet worden afgewenteld op mensen die het toch al zwaar hebben op financieel gebied of leven met (gezondheids)beperkingen.

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.