• Meer groen in buurten en kernen
  • Tegels eruit, groen en bloemen er in
  • Ruim baan voor groene bewonersinitiatieven
  • Groen blijft groen

Een miljoen voor groen
Een groene stad is een gezonde stad. Niet alleen omdat groen veel bijdraagt aan het welzijn van Alkmaarders, maar een groene stad is ook van belang voor een gezonde economie. Zo zijn huizen in een groene omgeving tot bijna 10% meer waard dan in een stenige omgeving en zijn groene bedrijventerreinen erg in trek bij ondernemers. Alkmaar is al een groene stad. Dat is ooit al begonnen in de 17e eeuw met de aanleg van de Alkmaarder Hout en in de eeuwen daarna elke nieuwe ook wijk een eigen park.

Toch kan het nog groener. Zeker in deze tijd van klimaatverandering is het nodig dat bomen, planten en struiken zorgen voor verkoeling, want in wijken met veel stenen loopt de temperatuur soms te hoog op.

En vooral in de nieuwbouwwijken in Alkmaar Noord staan veel bomen die hun levenseinde naderen en niet meer klimaatbestendig zijn.

Daarom wil OPA in de komende periode 1 miljoen extra voor bomen en groen. Om klimaatbestendige bomen te kunnen planten, in de hele gemeente, maar zeker in Alkmaar Noord. Maar ook voor kleinere manieren om de stad op te fleuren, zoals bloembakken aan bruggen in de hele gemeente.

Meer groen in buurten en kernen
OPA wil dat kinderen en jongeren in de toekomst weer buiten kunnen spelen en sporten. Een groene oase in elke buurt, waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en waar de jeugd kan schillen, voetballen, hutten bouwen of tafeltennissen. OPA ziet in dat kader liever ‘scharrelkinderen’ dan ‘hangjongeren’. OPA wil de schoolpleinen groen inrichten en in alle buurten groene speelplekken realiseren.

Dat betekent dat voor OPA niet elke vrijkomende plek automatisch wordt volgebouwd.

Braakliggende of vrijkomende binnenstedelijke gebieden kunnen ook, samen met buurtbewoners, worden omgevormd tot een buurtparkje. Dit zou bijvoorbeeld heel goed kunnen bij de Picassolaan, waar het Asielzoekerscentrum verdwijnt. Wat OPA betreft kan een deel van dat terrein ook worden ingericht als buurtpark.

Steeds vaker moeten bomen wijken voor kabels en leidingen. OPA vindt dat geen goede zaak. Bij (her)inrichting van de publieke ruimte moeten bomen juist voorgaan op kabels en leidingen,

Tegels eruit, groen en bloemen erin
OPA wil ook dat stoeptegels in stedelijk gebied zoveel mogelijk worden vervangen door groen of gras, dit om wateroverlast tegen te gaan. OPA wil dat de gemeente bewoners en bedrijven hierbij helpt door een aantal keren per jaar oude tegels en stenen

en stenen gratis op te halen als daar groen voor in de plaats komt.

OPA wil ook bermen en ander stukjes openbaar groen opfleuren met mooie bloemenmengsels. Dat is ook vriendelijk voor bijen, hommels en vogels.

Ruim baan voor Groene bewonersinitiatieven
Veel Alkmaarders vinden het leuk om zelf of met een aantal buurtbewoners groene plekjes of een moestuintje te realiseren en de onderhouden in hun eigen straat of buurt. De afgelopen jaren is dat al op een aantal plekken in de stad gebeurd. OPA wil deze initiatieven stimuleren en mogelijk blijven maken, met een jaarlijks budget van 25.000 euro.

Groen blijft groen in Alkmaar
Uitgangspunt voor OPA is dat groen zoveel mogelijk groen blijft. In het bijzonder geldt dat voor Schermer en Graft de Rijp waarvoor OPA zich keihard zal maken. De Westrand van Alkmaar, de Oudorperhout en de Egmonderhout zijn groene gebieden van grote waarde. De Onafhankelijke Partij Alkmaar wil die waarde behouden en zelfs verbeteren. OPA is overigens geen voorstander van het verhogen van het waterpeil in de Oudorperhout. OPA ziet dat niet als een kwaliteitsverbetering van dit gebied.

In de dorpen en de Westrand blijven polders en groene linten vrij van bebouwing.

OPA zal zich verzetten tegen het plan om van de Bergerhout-rotonde een kruispunt te maken. OPA gaat voor het behoud en versterking van deze mooie groene oase; een van de mooie entrees van de binnenstad. Die wil OPA graag behouden voor de komende generaties.