De Raad van de gemeente Alkmaar, in vergadering bijeen op 24 juni 2021, beraadslagende over het raadsvoorstel Rapport vooronderzoek ontvlechting en verplaatsing Stadswerk en het verdere proces

Constaterende dat:

  • Stadswerk 072 zelf er de voorkeur aan geeft geeft om ongedeelde dienstverlening te kunnen blijven bieden aan de gemeente Alkmaar
  • Het College aan de gemeenteraad voorstelt om, met het kiezen voor scenario 2, die dienstverlening wél op te splitsen en de afvalverwerking, exclusief bedrijfsafval, over te doen aan HVC

Overwegende dat:

  • Het op termijn vrijmaken van de huidige locatie van Stadswerk 072 voor het realiseren van woningbouw wenselijk is

Tevens overwegende dat:

  • De termijn waarop deze ontwikkeling kan plaatsvinden zeker 4 tot 7 jaar in beslag zal nemen
  • Er geen financiële noodzaak is op om korte termijn Stadswerk uit te plaatsen
  • Stadswerk 072 en de gemeente dus tijd hebben om samen een scenario uit te werken dat tot blijvende, ongedeelde en daarmee optimale dienstverlening voor de gemeente Alkmaar kan leiden enook mogelijkheden kan bieden tot uitbreiding van die dienstverlening aan ander gemeenten.

Voorgesteld wordt:

Beslispunt 2 van het conceptbesluit te wijzigen in de volgende tekst:

Vooralsnog te kiezen voor scenario 1, Stadswerk 072 ongedeeld op de huidige plek, en uiterlijk medio 2023 te komen met een gedragen voorstel voor de toekomst van Stadswerk 072 op een andere locatie.

 

Onafhankelijke Partij Alkmaar


Anjo van de Ven

 

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.