BEHOUD TANDARTS STOMPETOREN

OPA: College moet verantwoordelijkheid nemen rond voorzieningenniveau dorpen en kernen

De fractie van de Onafhankelijk Partij Alkmaar heeft met grote ontsteltenis kennis genomen van de gang van zaken rondom de verbouwing van het nieuwe gezondheidscentrum en de praktijk van de plaatselijke tandarts te Stompetoren.

Bij de voorgenomen verbouwing van het pand is niet gezocht naar een tijdelijke oplossing voor de tandartspraktijk waardoor besloten werd tot een tijdelijke sluiting (van 21 september tot 27 november). Tot veler verbazing bleek de praktijkruimte in december nog steeds een ravage en de toegang tot het pand bleek onmogelijk door vervanging van sloten en de plaatsing van een alarmcentrale in de praktijkruimte.
De gemeente heeft zich daarna als verhuurder van de ruimte nauwelijks iets aangetrokken van de belangen van de tandarts en zijn clientèle. Aan de verzoeken om het gehuurde weer in ere te herstellen om zo weer aan de slag te kunnen, werd niet of nauwelijks gehoor gegeven. De op voorhand gemaakte afspraken met de tandarts zijn -in de uitvoering- niet nagekomen.

Gevolg is dat de tandarts per 31 december 2020 de huur opgezegd heeft, een klachtenprocedure begonnen is en daarbij een beroep op de WOB gedaan heeft. Stompetoren e.o. is door het gebrek aan actie van de gemeente nu verstoken van tandarts in de nabije omgeving.


De Onafhankelijke Partij Alkmaar vindt dit zeer kwalijk en heeft de volgende vragen in het kader van art. 42 RVO.

  1. Hoe en wanneer heeft het college ingegrepen in het ontstane conflict?

  2. Is de portefeuillehouder tussen 1 december 2020 en 31 maart 2021 in contact getreden met de tandarts om een oplossing te vinden voor de ontstane situatie? Zo ja, wat zijn de uitkomsten? Zo nee, waarom niet?

  3. Wat gaat het college op korte termijn doen om de/een tandarts terug te laten keren in Stompetoren?


In afwachting van uw spoedige beantwoording.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ruud van Lier
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.