Evaluatie Rotterdam versterkt beeld van tandeloze tijger

En opeens was het een 'hot-topic' bij de stadsregering van GroenLinks tot en met VVD: het strafbaar stellen van straatintimidatie. Het college van B&W richt zich dan met name op (jonge) vrouwen die overlast ervaren op straat door bijvoorbeeld sissen en schelden of seksistische uitspraken.

Vragen van de Onafhankelijke Partij Alkmaar over hoe groot het probleem nu in Alkmaar was werden weggezet als niet terzakendoend. Het college gaat een meldpunt oprichten, straatintimidatie strafbaar stellen in de APV en daarna een onderzoek doen naar hoe groot het probleem is. OPA had liever de volgorde andersom gezien. Of is het door het college ronkend aangekondigde beleid tot strafbaar stellen van straatintimidatie gewoon een tandeloze tijger?

In Rotterdam is het beleid om straatintimidatie strafbaar te stellen ingevoerd in 2017 en recent door de Erasmus universiteit geëvalueerd. Kern uit de evaluatie is: het aantal mensen dat zich geïntimideerd voelt is in jaren gestegen van 44 naar 47 procent, en de rechter heeft een streep gezet door toch al sporadisch opgelegde boetes (slechts 12 in Rotterdam in 2 jaar), onder het motto dat dit vrijheid van meningsuiting is. Hiervoor hadden juristen Rotterdam al eerder gewaarschuwd. In het uitgebreide artikel in de Volkskrant van zaterdag 10 juli jl. werd, op basis van deze evaluatie, het beleid van de gemeente Rotterdam betiteld als een tandeloze tijger.

In Rotterdam zit dezelfde coalitie als in Alkmaar: VVD t/m GroenLinks. Dat maakt de samenwerking tussen deze twee steden natuurlijk heel eenvoudig. Wij gaan ervan uit dat het collegw voor de aangekondigde invoering van het beleid tot straatintimidatie contact heeft gehad met uw collega’s in Rotterdam.

Wij hebben de volgende vragen aan het college in het kader art 42 RvO:

  1. Is onze aanname juist dat u contact heeft gehad met het college van B en W en/of de gemeente Rotterdam alvorens het beleid tegen straatintimidatie aan te kondigen? Zo ja, wat is er uit dat overleg gekomen?
    Zo nee, wat is de reden dat u niet eerst overleg met uw ervaren collega’s heeft gezocht, voordat u het beleid aankondigde?

  2. OPA vindt dat je onze vrouwelijke inwoners geen dienst bewijst als je belooft daders te gaan pakken en straffen terwijl je eigenlijk van te voren al weet dat je dat niet kunt waarmaken. En door de rechter kunt worden teruggefloten? Deelt u deze mening van OPA? Zo nee, waarom niet?

  3. Al in 2019 heeft het Gerechtshof boetes tegen straatintimidatie vernietigd. Bent u nog steeds voornemens om deze regel in de APV op te nemen? Met welke argumentatie?

  4. Hoeveel aangiften heeft u binnengekregen inzake straatintimidatie?

  5. Hoeveel personeel gaat u inzetten?

  6. Heeft de evaluatie in Rotterdam consequenties voor uw voornemen om straatintimidatie als speerpunt van het veiligheidsbeleid in Alkmaar in te voeren? Zo ja, wat zijn deze consequenties?


Met vriendelijke groet,


Victor Kloos
Onafhankelijke Partij Alkmaar.

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.