Bezoekersparkeren duurder, de reden waarom nog zuurder...

"Het moet gezegd", stelt Victor Kloos, fractie voorzitter OPA, "Dat we ons in heel veel punten van het parkeerbeleid herkennen; de tarieven gaan niet omhoog, de door OPA ooit ingevoerde abonnementen om in de garages en op straat te blijven parkeren blijven gehandhaafd en betaald parkeren wordt niet uitgebreid. Op de hoofdlijnen is OPA dus akkoord.

Het behoud van de papieren bezoekersschijf blijft overeind. OPA heeft hier steeds voor gepleit. Logisch, aangezien inwoners ook altijd aangegeven hebben de bezoekerskaart te willen behouden. OPA heeft hier jaren samen in opgetrokken met andere lokale partijen in raad.
“De schijf blijft, daar is de fractie van OPA heel blij mee. Helaas trok het college meteen een minder vrolijke maatregel uit de hoge hoed: het tarief voor de bezoekerskaart gaat fors omhoog om het 'kostendekkend' te maken, in de woorden van parkeerwethouder Konijn (D66).
 
Coalitiepartners Groenlinks t/m VVD gingen hier vrolijk in mee tijdens de raadsvergadering en vinden het juist heel logisch om de kosten van falend beleid af te wentelen op de inwoners zelf. OPA ziet dat heel anders. "Dit is een boete van de wethouder naar inwoners, omdat het afschaffen van de schijf en digitaal parkeren een bestuurlijk zooitje werd; de inwoners moeten dus opdraaien voor de fout van dit college, aldus Kloos. OPA blijft natuurlijk tegen verhoging van de parkeertarieven en wijst er op dat andere vergunningen bij parkeren ook niet kostendekkend zijn; deze drogreden maakt de 'boete' van de wethouder aan parkeerders extra zuur.