Biodiversiteit kost wel erg veel tijd.

OPA: Alleen een slak kan dit tempo aan

U weet dat het grootste gedeelte van de insecten is verdwenen, het vlinderbestand en de vogelpopulaties zijn ook schrikbarend afgenomen. U weet ook dat meer dan de helft van de Nederlandse bijensoorten inmiddels bedreigd is en daarmee ook de bestuiving van onze gewassen gevaar loopt.

Naar aanleiding van deze droevige feiten stelde OPA op 18 maart 2019 enkele raadsvragen getiteld “Bloemen in de bermen!”.
De coalitie stelde al in 2018 in haar coalitieakkoord dat zij de biodiversiteit gaat versterken. Toch leek het college de urgentie te missen met de beantwoording datHet college de uitkomsten van de rapporten afwacht”. Geen bloemetjes in de bermen dus, voorlopig.

Na acht maanden afwachten presenteerde de portefeuillehouder in november 2019 de rapporten vol met ambities, mooie woorden en voornemens waar de natuur bij gebaat is. De raad stemde unaniem in en het college kon aan de slag, zou je zeggen. Toen werd het heel lang stil.

Ondertussen zijn we weer een jaar (!) verder. Nu rest ons vanuit de gemeenteraad de teleurstellende constatering dat er van uitvoering nog nauwelijks sprake is, laat staan dat er resultaten zijn.
Navraag bij uw gesprekspartners m.b.t. het opgestelde beleid zoals Stichting ANIMO en de vereniging Water, Land en Dijken (WLD) leerde dat ook bij deze organisaties niks meer vernomen is van de gemeente Alkmaar op het gebied van uitvoering na november 2019.

Daar schrikken wij van.

 

Gegeven bovenstaande hebben wij de volgende vragen in het kader van art 42 RvO:

 

  1. Hoe komt het dat uw belangrijke gesprekspartners al een jaar niets meer hebben vernomen op het gebied van uitvoering?

  2. Is het college wel doordrongen van de noodzaak van verbetering van de biodiversiteit?

  3. Waarom duurt het zo lang voordat u in actie komt op dit zeer urgente dossier?

  4. Wanneer kan de raad een rapportage verwachten van de door het college gepleegde inspanningen op het gebied van biodiversiteit en de effecten daarvan?

  5. Kunnen wij voor de lente van 2021 concrete actie verwachten op het gebied van uitvoering, zoals het inzaaien van gemeentelijke bermen en snippergroen met bloemzaad?
    Zo ja, wanneer en welke (meetbare) resultaten kunnen wij aan de uitvoering koppelen?

     

Met vriendelijke groet,

 

Ruud van Lier

Onafhankelijke Partij Alkmaar