OPA: Wat gaan we extra doen aan 8 October?

Nu wij allen de teleurstellende uitslag van vorige week inzake de onverzilverde nominaties hebben kunnen verwerken lijkt het ons een uitstekend moment om nu binnen afzienbare tijd ook bestuurlijk, en beleidsmatig, door te pakken.

Onze wens is om de algemene focus meer te verleggen naar het verbeteren van het evenementen-klimaat binnen onze gemeente in brede zin om zo onze uitstraling naar buiten als centrumgemeente en gezellige stad in het kader van de Alkmaarse economie verder aan te jagen.
Met het doel tot meer en grotere evenementen in onze mooie gemeente te komen na het jubeljaar in het algemeen stellen we deze vragen conform art. 42.
Maar zeker ook omdat we ons erg verheugd hebben op weer een extra bijzondere viering van Alkmaars Ontzet.

 

1. Wat is het college, gezien de gedane toezegging van de portefuillehouder 'Feest', dit jaar van plan om de 8-October viering meer impact te laten hebben? (en zo volgend jaar mogelijk wèl een prijs binnen te slepen)

 

Er lijkt de afgelopen jaren een afname van met name grote dance en live-muziekgerelateerde evenementen binnen of bij onze gemeente. Voorbeelden zijn de grote Koningsdagviering bij AZ, de concerten bij de drafbaan die niet doorgingen en Elrow Town dat niet meer plaatsvind bij het Geestmerambacht.

 

2. Welke mogelijkheden ziet u om het algehele evenementen klimaat van onze gemeente voor grotere evenementen te verbeteren?

In het coalitie akkoord staat:
“Het op een positieve wijze in beeld brengen en promoten van de stad, door bijvoorbeeld festivals, evenementen, sportmanifestaties verdient daarom alle steun.”

3. Wat doet het college momenteel extra op dit gebied en in welke vormen?

Voorts is in het coalitieprogramma vastgesteld dat:
“We verspreiden culturele activiteiten, met voldoende aandacht voor Alkmaar Noord en de dorpen”

4. Deelt u onze mening dat Alkmaar dat het aantal grote (B & C categorie) evenementen wel wat groter zou kunnen, zeker als centrum gemeente met veel potentie en ruimte voor dit soort culturele recreatie?

Zo ja, neemt u dit mee in toekomstig beleid? Zo nee, waarom niet?

5. Vindt u ook dat er beter geinformeerd kan worden naar organisatoren op het gebied van wat waar wel of niet mogelijk is qua grote evenementen locaties?
Zo ja, hoe gaat u 'wat waar wel of niet mogelijk' is qua grote en categorie inventariseren en vervolgens informeren? Zo nee, waarom niet?

6. Zou u specifiek de buitengebieden, de parkeerplaats bij AZ en ook aan Alkmaar Sport of andere aan de gemeente gelieerde of geschikte locaties zoals het Sportpaleis, De Meent, de Drafbaan en de Hoornse Vaart mee willen nemen in de lopende inventarisatie of verkenning naar mogelijkheden voor meer en grotere evenementen en locaties daarvoor?

7. Bent u bereid tot een gemeente-brede gebiedsinventarisatie met het oog op planmatige (on-)mogelijkheden voor meer structureel daarvoor geschikte locaties zoals bijvoorbeeld nachtclubs, evenementenhallen of -terreinen of grotere podiumvoorzieningen?

 

Met feestelijke groet,


Ruud van Lier

Onafhankelijke Party Alkmaar

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.