Alkmaarders die wonen in een gebied met belanghebbenden parkeren kunnen tevreden zijn: de papieren bezoekers kaart blijft . ‘De stadsregering van VVD tot en met Groen Links heeft er steeds op gehamerd die papieren kaart af te schaffen. Bij de VVD en D66 was het zelfs een speerpunt’, aldus Victor Kloos, fractievoorzitter van OPA.

OPA is een praktische partij en vindt dat keuzemogelijkheden belangrijk zijn. Wie digitaal bezoek wil ontvangen kan dat doen, maar de handmatige schijf moet blijven, is het duidelijke standpunt van OPA. Het resultaat mag er zijn. Kloos: ‘Na jaren knokken, besluit het college eindelijk de kaart te handhaven. Proficiat Alkmaarders!’