Meer actie gewenst tegen overlast op het Bolwerk

Het bolwerk is een geliefde plek waar mensen samenkomen om te genieten van de zon en het water. Echter, deze bijeenkomsten gaan gepaard met overmatig drankgebruik en het afspelen van harde muziek, wat leidt tot ernstige overlast voor de bewoners die direct aan het bolwerk wonen. De bewoners ervaren aanzienlijke hinder doordat de geluidsoverlast zo intens is dat zelfs hun kleine kinderen niet kunnen slapen. Het is zorgwekkend dat ondanks de bestaande regels en voorschriften, de gemeente er niet in slaagt om adequaat te handhaven en de overlast effectief te verminderen. Hierdoor voelen de bewoners zich machteloos en worden ze gedwongen om de negatieve gevolgen van deze situatie te ondergaan.


Daarom willen wij het College van B&W de volgende vragen stellen:

 1.  Is het college het met ons eens dat het de gemeente niet lukt om de overlast op het
  bolwerk structureel, tijdig en effectief aan te pakken?
 2. Hoe kan de gemeente geloofwaardig blijven bij toezeggingen om overlast aan te
  pakken wanneer de bewoners elk jaar weer de dupe zijn van dezelfde overlast?
 3.  Is het college het met ons eens dat de maatregelen die tot op heden zijn genomen
  om de overlast te verminderen en de bewoners te beschermen niet voldoende
  blijken?
 4. Heeft de gemeente voldoende middelen en personeel ingezet om de handhaving op
  het bolwerk te waarborgen?
 5. Is het college bereid om extra middelen en personeel in te zetten om te handhaven
  op het bolwerk?
 6. Heeft de gemeente concrete plannen om voor eens en voor altijd de overlast op het
  bolwerk te stoppen?
 7. Wat is de rol van de gemeente bij het bevorderen van bewustwording en
  verantwoordelijkheid bij de bezoekers van het bolwerk?


Wij zijn van mening dat er meer en vaker gehandhaafd moet worden om de overlast op het bolwerk te verminderen en de leefbaarheid voor de bewoners te waarborgen. Daarom verzoeken wij het College om concrete, snelle en effectieve maatregelen te nemen. Tevens vragen wij om transparante communicatie en betrokkenheid van de bewoners bij de besluitvorming en uitvoering van deze maatregelen.

Namens de bezorgde bewoners nabij het bolwerk, zien wij uw antwoorden met grote
belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Gino Zucotti
Raadslid
Onafhankelijke Partij Alkmaar

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.