OPA: Noodkreet COA nu minder urgent

In het najaar 2020 heeft de fractie van OPA een aantal technische vragen gesteld over het oude belastingkantoor in Alkmaar, dat kwam omdat de fractie van OPA veel signalen kreeg dat wethouder Verbruggen zijn uiterste best deed om opnieuw het gebouw te bestemmen voor huisvesting van het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers).
Op deze vragen kregen wij antwoorden met een ‘het bos insturen’’ gehalte.

Op 4 januari jl. heeft het COA en schriftelijke noodkreet geuit richting college om het belastingkantoor opnieuw e mogen gebruiken voor hun bewoners. Op 26 januari jl. heeft het college het COA geantwoord onder voorwaarden hiermee akkoord te gaan en spoedig het overleg te starten.

OPA heeft altijd zijn verantwoordelijkheid genomen rond huisvesting van deze kwetsbare groepen, ook toen zij in de stadsregering zat. De Onafhankelijke Partij Alkmaar wil de belofte die het (toenmalige) college heef gedaan gestand doen dat de huisvesting tijdelijk was op deze locatie. Het college denkt hier nu anders over en deelt onze mening niet om een belofte over een dergelijk onderwerp gestand te doen.
Dit behoeft enige nuancering. De VVD-wethouder Dijkman, ook wethouder in onze tijd, heeft in het college tegen gestemd. OPA vindt wethouder Dijkman een topper, ‘een man een man een woord een woord’.

OPA heeft begrepen dat wethouder Verbruggen nog een poging heeft gedaan bij de agendacommissie om de problematiek snel door de raad te loodsen in de maand april, hetgeen niet is gelukt. Verder blijft het nu stil rond de “noodkreet” wat de indruk wekt dat het helemaal niet zo urgent is.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft de volgende vragen aan het college op basis van art. 42 RvO:

  1. Welke gesprekken heeft wethouder Verbruggen namens het college gevoerd met het COA na de brief van 26 januari?

  2. Hoe heeft het COA gereageerd op de brief van het college? Met welke voorwaarden kan het COA akkoord gaan?

  3. Wordt er met het COA ook gesproken over locaties buiten de gemeente Alkmaar?

  4. Deelt u de visie van OPA dat de noodkreet niet urgent was? Zo nee, wat is dan de reden dat u nog niet naar de raad bent gekomen met de uitkomsten?

  5. Geen van de partijen heeft dit punt staan in hun verkiezingsprogramma 2018-2022.
    Is het niet democratisch en legitiem om de volgende raadsvergadering hierover te laten beslissen?
     

Met vriendelijke groeten,

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.