OPA: ‘College, zeg het met bomen’

Afgelopen week hebben we in vele mediaberichten kunnen vernemen dat er 500 bomen aan de Westdijk gekapt zouden moeten worden. Deze aanslag op ons Alkmaarse bomen-bestand is 'nodig' vanwege een nieuwe bureaucratische regel van de Provincie; zogenaamde 'N-wegen' dienen 4,5 meter vanaf de weg 'obstakelvrij' te zijn.
De bomen houden zich niet aan deze nieuwe regel.

Het plaatsen van een vangrail zou een goede oplossing zijn met het oog op de veiligheid en het behoud van de bomen, maar dat vindt de Provincie te duur. In de ogen van de Onafhankelijke Partij Alkmaar is deze afweging onverteerbaar.


Daarom hebben we de volgende vragen aan het College in het kader art. 42 RvO:

 

  1. Hoe verzet het College zich tegen de voorgenomen kap aan de Westdijk?

  2. Is het College bereid om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de toestand van de betreffende bomen en de noodzaak tot kappen?

  3. Is er een gemeentelijke vergunning nodig voor het uitvoeren van deze 'ambitie' van de Provincie? Zo ja, op grond waarvan?
    Zo nee, welke hiaten ziet het College in de Bomenverordening met het oog op het mogelijk voorkomen van het kappen van 'provinciale' bomen in algemene zin?


Hoe ziet het College toe op een herplantingsplicht m.b.t. het kappen van 'provinciale' bomen ?


Met hartelijke groet,


Ruud van Lier

Onafhankelijke Partij Alkmaar.

 

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.