OPA en de Alkmaarse VVD springen in de bres

Victor Kloos van OPA werd de afgelopen tijd weer wakker geschud over de impact van huiselijk geweld. Een zeer goede vriendin van hem vertelde hoe zij gedurende langere tijd geestelijk en lichamelijk was mishandeld; “Keer op keer emotionele chantage, steeds verder geïsoleerd worden door je partner en in een later stadium ook lichamelijk geweld, afgewisseld met hartjes met excuses “, was het verhaal, legt Kloos uit. Het was daarbij soms ook lastig de juiste instanties te benaderen voor hulp. OPA vroeg per motie in de raad voor meer aandacht voor het aanpakken van huiselijk geweld. De hele raad steunde deze motie .

Kort daarop verzochten deskundigen van Veilig Thuis een gesprek aan te gaan met Kloos, om de motie beter te kunnen begrijpen.

Kloos heeft dit gesprek samen gevoerd met mede-indiener van de motie Tamara Vermeulen van de Alkmaarse VVD. Zij betoogde namelijk ook dat zij uit haar netwerk begrepen heeft dat de politie meldingen omtrent huiselijk geweld of intieme terreur niet altijd voldoende serieus neemt en dat de politie het dikwijls ontraadt om van de melding daadwerkelijk een aangifte te doen. Ook aantal andere partijen noemden tijdens de raadsdiscussie soortgelijke voorbeelden

OPA en de Alkmaarse VVD zijn ervan overtuigd dat er ook veel zaken goed gaan bij de politie en andere instanties die hiermee van doen hebben, maar verbetering is echt noodzakelijk.

Vermeulen en Kloos zijn praktisch ingesteld en concreet: “Sommige slachtoffers durven geen hulp te zoeken omdat zij van mening zijn dat “het“ niet ernstig genoeg is wat zij mee maken.” Maar als je geen melding doet van het huiselijk geweld en intieme terreur, dan houdt het nooit op en de situatie wordt van kwaad tot erger. Ook vertellen ervaringsdeskundigen dat het onduidelijk is waar je nu precies moet zijn.

Vermeulen en Kloos hebben een stappenplan ontwikkeld. Deze raadsleden willen met dit communicatie-stappenplan bereiken dat (beginnende) slachtoffers zich sneller melden. En dat je als slachtoffer ook weet waar je overal melding kunt maken, zonder schaamte of angst.

Elk slachtoffer dat zich te laat meldt, is er een te veel. Vermeulen en Kloos zijn beiden geraakt door wat slachtoffers meemaken op dit gebied: “Huiselijk geweld en intieme terreur tekent je de rest van je leven“. “Neem snel actie om de levenslange schade die je kunt oplopen te beperken.” Stellen zij.

Het communicatie-stappen-plan moet nog gedragen worden door raad. Het stuk is geagendeerd op 4 juli in de commissie Sociaal. Vermeulen en Kloos willen voorafgaand aan deze commissie dat onze inwoners, maar de gehele Nederlandse bevolking, weet wat je moet doen als je slachtoffer bent van huiselijke geweld en of intieme terreur. Als volksvertegenwoordigers stellen zij dat het ook belangrijk is dat de vrije pers hier aandacht aan besteed. “Het is niet enkel de verantwoordelijkheid van de gemeente en andere overheidsinstanties om hier aandacht aan te besteden op haar sociale kanalen. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij dragen als volksvertegenwoordigers”, aldus Kloos en Vermeulen.

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.