In Alkmaar de Victorie.

Geef cultuur een eerlijke kans!

Alkmaar, 8 oktober 2020

Geacht college,

In reactie op de door het college gegeven argumentatie dat 'los staande stoelen' de reden zijn om podium Victorie geen ontheffing te geven van de landelijke norm van maximaal dertig bezoekers stelt ook de fractie van de Onafhankelijke Partij Alkmaar hierbij raadsvragen. Net als andere partijen dragen wij de noodlijdende cultuursector een warm hart toe.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar wordt benaderd door inwoners en cultureel ondernemers welke wijzen op het gevoel van rechtsongelijkheid die de motivatie van de maatregel met zich meebrengt. Het wel of niet vast zitten van stoelen is bij andere vormen van horeca immers nooit een criterium geweest.

OPA is nadrukkelijk tegen dit soort vormen van onbegrijpelijke bureaucratie en stelt hierbij de volgende vragen in het kader van art. 42 RvO:

  1. Deelt het college onze mening dat het inconsequent is dat bijvoorbeeld Paradiso en De Melkweg (beiden zonder vastzittende stoelen) wel een ontheffing krijgen en Podium Victorie en HAL25 niet?
    Zo nee, waarom niet?

  2. Wat heeft het college gedaan om een heroverweging bij de Veiligheidsregio te bewerkstelligen?

  3. Wat gaat het college doen om alsnog een ontheffing te verkrijgen voor Podium Victorie, HAL25 en mogelijk andere gegadigden en wanneer?

  4. Is het college op de hoogte van het recente verzoek aan de Voorzieningenrechter om alsnog een ontheffing voor de Cultuurkoepel te Heiloo te bewerkstelligen?
    Zo ja, wat gaat het college doen om dergelijke, zeer onwenselijke rechtsgangen te voorkomen?


Met hartelijke groet,

Ruud van Lier,

Gino Zucotti,

Onafhankelijke Partij Alkmaar.

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.