OPA: parkeren onder water goedkoper? “Kanniewaarzijn”.

In de quick scan parkeren van het college van juni 2021 jl. over uitbreiding parkeergarages stelt de wethouder parkeren dat uitbreiding van de Singelgarage ruim 19 miljoen kost voor circa 406 plekken. Dat is een kleine 47.000 euro per plaats.
Alkmaar heeft in 2007 ook onderzoek gedaan naar uitbreiding van de Singelgarage. Toen kostte uitbreiding met zo’n 400 plekken ook ruim 19,5 miljoen. Dit alles op basis van de prijspeil 2007, staat er fijntjes bijgeschreven in dit onderzoek. OPA heeft dit onderzoek van Arcadis opgevraagd. Als je de berekeningen van nu legt naast die van toen, zou dat dus volgens de wethouder Konijn van Parkeren betekenen dat de bouwprijzen in Alkmaar al jaren stil staan, want het aanleggen van ondergrondse parkeerplekken is dan in ruim 14 jaar geen euro duurder geworden. Als dat waar is, dan schrijft Alkmaar daarmee historie, want zou hiermee de eerste stad in Nederland zijn, waar zoiets kan. Werkelijk uniek…

Het college mag dit even aan ons uitleggen. De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft diverse bouwondernemers gesproken die stellen dat je sowieso 3 procent per jaar bouwkostenstijging moet rekenen. Het door het college gestelde bedrag (voor 406 parkeerplaatsen) van 19 miljoen zou dan eerder uitkomen op ruim 30 miljoen.

OPA vraagt hier bewust op door omdat bij overschrijding van de bouwbudgetten de parkeertarieven en het vergunninghouders- parkeren nog wel eens fors zouden kunnen stijgen. In de visie van het college van juni 2021 wordt dit ook al genoemd. Moet je nagaan als het nog eens meer dan 10 miljoen duurder wordt.

OPA vindt het ook erg boeiend dat wethouder Verbruggen, bij de behandeling van het bestemmingsplan Ringerskwartier, de discussie over ondergronds parkeren op Overstad de kop indrukte door te stellen dat parkeren onder de grond daar 75.000 euro per plaats zou kosten. Onder water parkeerplaatsen bouwen is dus volgens dit college veel goedkoper dan gewoon onder een braak liggend stuk grond…?
Dit kan niet waar zijn. 
Alkmaar mag zich dan wel een heuse ‘Onderwaterstad’ gaan noemen.

Het college legt daarnaast maar twee varianten voor aan de raad. Allebei rond de Kneppelbrug. In het onderzoek uit 2007 waren er ook nog meer varianten Onderzocht. Het moet gezegd: het onderzoek van 2007 was tenminste onderbouwd. In 2014 is een uitbreiding nogmaals onderzocht aan de orde geweest. Die bleek toen niet nodig te zijn.

 

Graag willen wij mondeling antwoord in de eerstvolgende raadsvergadering op de volgende vragen in het kader van art 42 RvO:

 

  1. Hoe verklaart u dat een uitbreiding van de Singelgarage met ruim 400 plekken 19 miljoen zou kosten, terwijl u de raad in 2007 ook reeds informeerde met een bedrag van 19 miljoen voor ruim 400 plekken.

  2. Waarop baseert u dat dat u anno 2021 nagenoeg hetzelfde prijspeil hanteert als in 2007?

  3. Hoe kijkt u aan tegen de visie van bouwondernemers dat de bedragen voor bouwkosten sowieso met 3 procent per jaar zijn gestegen?

  4. Hoe verhoudt uw eigen bewering dat parkeren op Overstad onder de grond 75.000 euro per plaats kost zich tot uw berekening voor onder water bij de Singelgarage van 47.000 euro per plaats? Dit kan immers niet allebei waar zijn?

  5. Wat is de reden dat we de toegezegde onderbouwing van die 75.000 euro op Overstad nimmer hebben ontvangen? Krijgen we die nog?

  6. Wat is de reden dat u alleen de uitbreiding Singelgarage met de raad wilt bespreken. En niet bijvoorbeeld andere varianten in het rapport van Arcadis?

  7. Welke consumentenstroom of welk economisch onderzoek onderbouwt volgens u de noodzaak van extra plekken onder water in de Singelgarage?

  8. Hoe verhoudt zich dat tot de opvatting van het college in 2014 dat uitbreiding van de Singelgarage niet nodig was?

  9. Kunt u ( bij benadering ) aangeven met welk percentage u de parkeertarieven extra wilt verhogen wanneer de Singelgarage wordt uitgebreid met 400 plekken?

  10. Kunt u begrijpen dat wij vinden dat de raad niet serieus genomen wordt wanneer er zo wordt gegoocheld met cijfers? En dat het nodig is voor de raad om te weten welke cijfers er nu kloppen?

We wachten de reactie af. Hoe gaan wij verder? Op basis van uw antwoord zullen wij een vergaderdoel formuleren voor de raadscommissie om met u de discussie aan te gaan over parkeren. De Onafhankelijke Partij Alkmaar kijkt er naar uit.

 

Wij wensen u nog een fijne voortzetting van uw vakantie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Victor Kloos,

Onafhankelijke Partij Alkmaar

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.