Toekomstbeeld voor de komende jaren

De Onafhankelijke Partij Alkmaar beschouwt het toekomstbeeld voor de komende jaren op bepaalde thema's, dit in afwachting van de begroting 2022. OPA ziet dat het jaarbeeld in meerjarenperspectief wat wordt geschetst positief is. Deels komt dat natuurlijk ook door de verkoop van gemeentelijke gebouwen, waardoor wij meer reserves hebben. Maar je verkoopt wel al je tafelzilver. OPA is positief over het feit dat de belastingen en parkeertarieven niet omhoog gaan. Wij maken het college een compliment voor de totstandkoming van het ondernemersfonds. Maar misschien komt dat compliment wel meer toe aan de ondernemers die voor het draagvlak hebben gezorgd. OPA vindt het van groot belang voor de stad dat ondernemers via deze systematiek mee gaan investeren in de economie van onze gemeente. Juist nu. Volgens ons kan gemeente Alkmaar best een eenmalige bijdrage van 1 miljoen kan doen van voor het ondernemersfonds. Financiering vanuit het Corona fonds is in onze optiek haalbaar.

In de stukken staat ook dat er wordt geïnvesteerd in een investeringsmaatschappij. 4 miljoen wordt genoemd. OPA wil van het college weten wat de Alkmaarder hier nu concreet voor terugkrijgt en laat zich indeze graag overtuigen.

Plezier
OPA vindt dat er wel wat meer mag worden uitgestraald dat je ook plezier mag maken in deze stad. Lachen is gezond. Hoe dit college in de stukken praat over horeca, omgaat met plezier op water en de vooraankondiging van het herijking van het citymarketing beleid (plastic bekertjes is het topic) komt in onze optiek weinig bruisend over. En als je dan zo normatief praat over alles, geef dan ook echt boetes wanneer er daadwerkelijk overlast plaatsvindt. Maar... de burgemeester heeft het in haar toespraak ook aangegeven: geef elkaar de ruimte. Gun elkaar ook plezier. OPA zegt: Leef!

In het verlengde hiervan wil de fractie van OPA graag een discussie met de burgemeester over waar wij onze inspecteurs toezicht op in zetten. Wij vinden dat in dit opzicht de raad kaderstellend moet zijn.

Zorg
Wij verschillen nadrukkelijk van de VVD en Groenlinks als het om de zorg gaat. Wij oriënteren ons met name op voorzieningen voor ouderen en gehandicapten. Er wordt nu teveel gekozen voor een boekhoudkundige benadering en niet voor de Alkmaarse maat. OPA vraagt het college nogmaals -dit antwoord werd in de commissie bewust niet gegeven- om bij de kabinetsformatie te pleiten voor meer structurele compensatie voor de zorgvoorzieningen. Wij doen dit in de vorm van een motie samen met de andere lokale partijen in onze raad.

OPA is qua wonen ook voor initiatieven vanuit de bevolking om met groepen senioren in 1 complex te gaan wonen. Dit is niet alleen voor de mensen die dat willen erg gezellig, maar vergroot ook de zelfredzaamheid. Het initiatief van het Knarrenhof ondersteunen wij van harte. 

Politiek is keuzes maken. Als we moeten kiezen tussen 4 miljoen voor ontwikkelingsmaatschappij of de zorg is de keuze gauw genaakt. OPA kiest dan voor zorg.

Groen
OPA vindt volkstuinen belangrijk. Mensen genieten daar soms van het zonnetje. Maar eigenlijk nog veel leuker; velen verbouwen daar groenten en eten dat op. We benadrukken dat deze Alkmaarders daar plezier aan beleven.

Dit college is goed in 'visies'. Ook over gezond eten heeft men het nodige opgeschreven. De praktijk is minder belangrijk. OPA heeft kennisgenomen van het feit dat het college een weg door een volks tuinen complex wil trekken. Als een bulldozer trekt het college over deze mensen heen. OPA roept het college op om serieus te zoeken naar een alternatief.

Ten slotte: Bestuur
Oh oh Den Haag, mooie stad achter de duinen. Onlangs lazen wij het artikel in de Alkmaarse Courant dat mevrouw Meijnen het 'Kaag-effect' verwacht in Alkmaar en dat wij hier ook een kloon van Rob Jetten hebben zitten. Dat is echt een groot verschil tussen een lokale partij en een Haagse. Het begint hier steeds meer op een parlement te lijken in plaats van de Alkmaarse democratie.

Wij hebben eens laten uitzoeken - met dank aan de griffie - wat het stemgedrag was van de vijf Haagse coalitie partijen gedurende de afgelopen drie jaar. Wat een burger haast niet zal begrijpen is dat GroenLinks en VVD maar ook de andere partijen allemaal hetzelfde stemmen. En net zoals in Den Haag wordt er veelvuldig door de coalitie partijen overlegd. Maar dan buiten de raadszaal. En zo wordt alles gladgestreken. Een model dat in Alkmaar nog steeds blijkt te werken.

Politiek is management geworden. Hier is geen sprake van een controlerend orgaan of zoals sommigen zeggen macht en tegenmacht. Vragen voor commissies moeten worden uitgeschreven zodat een wethouder van zijn i-pad kan voorlezen. Zo communiceert de ene ambtenaar met de andere. Alles is volledig georchestreerd. Dat is een keuze van de coalitie.

De enige die af en toe wat alleen staat is de VVD. En eerlijk is eerlijk, die laat dan van zich horen. GroenLinks tot en met CDA zijn het in hoofdlijnen wel eens en als de VVD begint te brommen dan boekt deze fractie gauw resultaat. De ene visie na de andere wordt vastgesteld. Visies zijn voor dit college noodzakelijk om aan de slag te gaan. Zaken in Alkmaar hebben lang moeten wachten op ontwikkeling tot er een visie klaar is. OPA zit anders in de wedstrijd; je moet ook praktische politiek voeren. Het gaat om het aantal huizen dat opgeleverd wordt, bedrijven die een andere bestemming ergens aan willen geven moeten snel worden geholpen en als je opschrijft dat het zo belangrijk is dat mensen gezond eten is een weg aanleggen door een volkstuin een tunnel visie... 

Oh oh Den Haag. Nee hier zit niet mevrouw Kaag. Dit is onze stad. 'Wie heeft van Alkmaar niet gehoord?' De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft een goed gevoel over volgend jaar maart. Terwijl de Kaagcoalitie in Alkmaar elkaar stevig vasthoudt en hoopt op dat enorme effect , verwachten wij dat we de vlag uit kunnen hangen in Alkmaar. Het gaat volgend jaar niet om Rutte, Omtzigt, Kaag of Max Verstappen... het gaat om Alkmaar. Alkmaarders weten dat.

In maart 2022 wordt de Alkmaarse vlag dan ook uitgehangen.
Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.