Deze brief gaat over de Karperton garage. Door menigeen verguisd, maar erg handig gesitueerd in het centrum van Alkmaar. Ooit uitgerust met een doeltreffend systeem met rolluiken zodat de garage was afgesloten voor mensen die er niks te zoeken hadden.

Maar nu verworden tot een plaats waar junks op zaterdagmiddag pontificaal op de trap hun shot drugs bereiden en innemen terwijl gezinnen met jonge kinderen op weg naar hun geparkeerde auto voorbij lopen. En waar zwervers, daklozen en asocialen poepen en plassen in alle hoeken en gaten. De geur in de garage is ondertussen niet uit te houden en menigeen moet hier en daar even de adem in houden.

Mensen, relaxend in het zonnetje met een glaasje wijn, worden door drommen beveiligers uit het Bolwerk gestuurd. Spelende jongeren worden vermanend op verschillende plaatsen in het centrum weggestuurd, maar de overlast situatie bij de Karpertongarage, die al jaren gaande is wordt nog steeds oogluikend toegestaan. Dit terwijl er in de garage een handhavingspost aanwezig is, die kennelijk niet gebruikt wordt. Op 26 november 2020 heeft de Onafhankelijke Partij Alkmaar hiervoor al aandacht gevraagd tijdens het vragenuur van de Gemeenteraad. Voor OPA is het belangrijk dat handhavers en politie duidelijk zichtbaar aanwezig zijn in de uitvalspost en ook snel kunnen optreden. Dat vermindert de overlast en vergroot het veiligheidsgevoel.

 

Wij hebben de volgende vragen aan het college in het kader van art. 42 Rvo.

  1. Wat is de reden dat er niet wordt opgetreden tegen deze overlast?

  2. Is de gemeentelijke uitkijkpost in de Karperton nog steeds bemand? Zo ja, waarom grijpen deze handhavers dan niet in? Zo nee, waarom is er voor gekozen om de handhavers hier weg te halen?

  3. Zijn de overlast gevende zwervers en junks in beeld bij de desbetreffende instanties? Zo ja, wat is dan de reden dat er vanuit die instanties geen hulp wordt geboden? Zo nee, hoe is dat mogelijk?

  4. Wordt wel rekening gehouden met, of is er overleg met de bewoners uit omgeving van de Karpertongarage over deze overlast?

  5. Hoe beoordeelt u de situatie uit het oogpunt van volksgezondheid? (overal ontlasting, chemische drugsresten op vloeren en trappen in de garage waar dagelijks veel mensen komen. Ook mensen met jonge kinderen of met een zwakke gezondheid. Wat gaat u doen om dit te verbeteren?

  6. Bent u bereid om de uitvalspost vaker te bemensen, zodat er ook eerder en beter opgetreden kan worden en zo veiligheidsgevoel en gezondheid te bevorderen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bedankt namens buren en bezoekers.

Met vriendelijke groet,

 

Gino Zucotti

Anjo van de Ven

 

Onafhankelijke Partij Alkmaar.

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.