OPA stoort zich aan proces antwoord college

Geacht college,

Tijdens onze rondgang in Koedijk zijn wij benaderd door bewoners over de Zonnepanelen plannen in Koedijk. Zoals u ook bekend is, maken de bewoners in Koedijk zich er grote zorgen over. Er is een petitie over aangenomen. Daarnaast is er een motie in de raad aangenomen, waarin werd aangedrongen op een goede participatie van bewoners bij de uitvoering van de RES.
OPA heeft deze motie gesteund. En naar aanleiding van de problematiek een aantal technische vragen gesteld die zeer inhoudelijk en uitgebreid zijn beantwoord, waarvoor dank.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar is een belangenpartij die het graag opneemt voor de bevolking. Maar dat moet ook wel mogelijk zijn. Dat was de reden van onze technische vragen, de plaatsing van de zonnepanelen gaat namelijk over grond gebied van onze buren. OPA is een praktische partij. Een motie steunen is leuk, maar wat kan de gemeente nu concreet? De sleutel ligt bij het college.

In de beantwoording van de technische vragen wordt duidelijk uitgelegd dat het een beslissing is van de gemeente Bergen NH. Dat dat dus een lokale Bergense aangelegenheid is. Bewoners van Koedijk zijn echter een Alkmaarse aangelegenheid.

Het college schrijft aan de gemeente Bergen NH dat zij bij de uitvoering van de motie (ingediend in de gemeenteraad van Alkmaar) de inwoners van Koedijk moeten betrekken. En schrijft over de inwoners van Koedijk dat “zij“ een petitie hebben ingediend zonder hierover zelf een standpunt in te nemen. Kom op zeg, kom zelf voor Koedijkers op! Het enige dat u schrijft aan de gemeente Bergen dat u het op prijs stelt op “bestuurlijk niveau in contact te blijven over de planontwikkeling” Is dit alles? Dat bent u namelijk al.

Wat lokaal is moet lokaal blijven. Terecht dat in de ambtelijke beantwoording wordt gesteld dat de gemeente Bergen primair beslist. Maar wanneer een raad in Alkmaar een motie aanneemt naar aanleiding van een ingediende petitie in Koedijk moet u zelf in actie komen en niet alleen een proces antwoord geven laat staan Betgen vragen de motie uit te voeren .

 

OPA heeft de volgende vragen in het kader van art 42 RvO

 

  1. Wat gaat u - naast een procesbrief richting gemeente Bergen - concreet zelf voor actie ondernemen om het geluid van de bewoners in Koedijk te laten klinken?

  2. Deelt u de mening van OPA dat wat lokaal is lokaal moet blijven en dat u dus zelf verantwoordelijk bent voor een uitvoering van een motie aangenomen in Alkmaar?

  3. Gaat u nu zelf ook actief worden in dit participatie traject?

  4. Wat is het standpunt van het college over de zonnepanelen bij Koedijk?

  5. Wat is uw standpunt inzake het door de bewoners aangedragen alternatief om de zonnepanelen langs de N9 te plaatsen?

  6. Wat voor middelen heeft de gemeente Alkmaar om de plaatsing van zonnepanelen tussen de Koedijker Vlotbrug en Schoorldam te voorkomen?

 

Met vriendelijke groet,

 

Victor Kloos

Onafhankelijke Partij Alkmaar.

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.