Maak Alkmaar veiliger met messenverbod

OPA: Het is niet normaal dat je een mes of een ander gevaarlijk voorwerp bij je draagt.


Regelmatig worden we in nieuwsberichten geconfronteerd met geweldsdelicten waarbij messen of andere gevaarlijke voorwerpen zijn gebruikt.

Ons voorstel is, in navolging van bijvoorbeeld de gemeente Zaanstad, dat in de gemeente Alkmaar een verbod gaat gelden voor het dragen van messen en andere gevaarlijke voorwerpen die niet vallen onder de Wet Wapens- en Munitie.
Door het instellen van dit verbod kan handhavend worden opgetreden. Een timmerman die gereedschap bij zich draagt, de slager die met slagersmessen werkt en winkels die aardappelschilmesjes verkopen, vallen uiteraard niet onder de werking van dit verbod. Op het moment dat de openbare orde of veiligheid in gevaar is of kan komen kan er wel gehandeld worden. De aard, gedraging, feiten en omstandigheden van het geval zijn bij de werking van een verbod op bezit van gevaarlijke voorwerpen van belang.

Met het messenverbod en een verbod op andere gevaarlijke voorwerpen stelt de gemeente Alkmaar een norm; het bij je dragen van messen of andere gevaarlijke voorwerpen wordt in onze gemeente niet getolereerd.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft de volgende vragen aan het college in het kader van art. 42 RVO.

  1. Is het college het met de Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) eens dat een bovengenoemd verbod een bijdrage levert aan het veiliger maken van de gemeente Alkmaar? Zo nee, waarom niet?

  2. Is het college bereid om op korte termijn een wijzigingsvoorstel in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor te stellen waarin bovengenoemde wordt opgenomen? Zo nee, waarom niet?

 

 

In afwachting van uw spoedige beantwoording.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Hoekzema

Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)