Voorrang voor inwoners: Omdat het straks wettelijk wel kan

Er is goed nieuws voor woningzoekenden in Alkmaar. Na politieke druk uit het hele land, gesteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, komt het kabinet met een wijziging van de Huisvestingswet.
Het wordt na de wetswijziging mogelijk om 30% van de nieuwbouw in de sociale sfeer toe te wijzen aan de eigen bevolking in de gemeente. De wetswijziging wordt eerst voor inspraak voorgelegd aan belanghebbenden, zoals gemeenten, woningbouwverenigingen etc. Daarna gaat de wetswijziging naar de tweede kamer.
De Onafhankelijke Partij Alkmaar vindt de wetswijziging een prima ontwikkeling. Als grootste- en tevens lokale partij zullen we de mogelijkheid om Alkmaarse woningzoekenden voorrang te geven op huizenmarkt in Alkmaar meteen invoeren zo gauw de wetswijziging van kracht is.
De Onafhankelijke Partij Alkmaar zal een motie indienen tijdens de raadsvergadering zodat Alkmaar anticipeert op de wetgeving; zodra die landelijk is aangenomen meteen
van start in Alkmaar.

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.