De maat is vol; de regelmatig haperende Leeghwaterbrug moet met spoed technisch worden gekeurd.

 

Met enige regelmaat staat de Leegwaterbrug in storing met enorme files en vertragingen tot gevolg, zo ook weer maandag 1 maart j.l.. Door technische mankementen kan de brug vaak niet meer naar beneden. Het geduld van de gebruikers van de brug is nu echt op.

Wij realiseren ons dat de brug eigendom is van de Provincie, helaas lijkt het erop dat de Provincie niet veel prioriteit geeft aan de storingen van de brug. De brug ligt binnen de gemeentegrenzen van Alkmaar en de inwoners van Alkmaar hebben alle belang bij een goede bereikbaarheid van Alkmaar. Wij willen daarom aandringen op een spoedig onafhankelijk onderzoek naar de algehele constructie van de brug en in het bijzonder naar de technische storingen die zich de afgelopen periode hebben voorgedaan. Het doel van het onderzoek is om de achterliggende oorzaak van de technische problemen te achterhalen om hiermee definitief af te kunnen rekenen, dit moet het fileleed en ergernis bij de burgers tot een minimum kunnen beperken.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het College in het kader van art. 42 RvO:

  1. Is het College het met OPA eens dat er snel een oplossing moet komen voor bovengenoemd probleem? Zo nee, waarom niet?

  2. Is het College bereid om met grote spoed bij de Provincie aan te dringen op een onafhankelijk technisch onderzoek naar de Leeghwaterbrug? Zo nee, waarom niet?

  3. Indien de Provincie hier geen gehoor aan geeft, is het College bereid om het onderzoek zelf uit te laten voeren door een gerenommeerd onafhankelijk bureau (bijvoorbeeld TNO)? Zo nee, waarom niet?


Wij verzoeken het College de gemeenteraad van Alkmaar adequaat te informeren over de voortgang.
 

Met vriendelijke groet,

Jan Hoekzema

Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.