78 appartementen staan gewoon leeg!

Geen woorden maar daden gevraagd.


Het college is het in principe eens met OPA dat de voormalige Vluchthoef geschikt is voor woningbouw. Het college schrijft in haar antwoord dat het feit dat er niets is gebeurd met het pand, niets veranderd aan de visie ‘bouwen, bouwen, bouwen.’ De Onafhankelijke Partij Alkmaar constateert dat het steeds woorden zijn, maar de daden ontbreken.

Heden ontving de gemeenteraad een brief van Vlieg bedrijfsmakelaars. In deze brief staat dat een ontwikkelaar daar woningbouw wil realiseren. U bent daar als college van op de hoogte, maar u geeft dit niet aan in uw antwoord richting de Onafhankelijke Partij Alkmaar. Bij navraag bij deze makelaar blijkt dat er 78 appartementen zijn die na enige modernisering direct te betrekken zijn en op het naastgelegen terrein zouden ook nog een ontwikkeling kunnen plaatsvinden. OPA moet helaas weer constateren dat het college weer traag handelt en heeft de volgende vragen.

  1. Wat is de reden dat u in uw beantwoording niet in gaat op deze kans voor Alkmaar?

  2. Wat is de reden dat u niet sneller handelt richting deze ontwikkelaar om wonen daar mogelijk te maken?

  3. Deelt u de mening van de Onafhankelijke Partij Alkmaar dat het fantastisch zou zijn wanneer er 78 appartementen snel bewoonbaar zijn?

  4. Gaat u nu wel contact opnemen met deze makelaardij om te zorgen dat de daad nu wel bij het woord gevoegd wordt. Zo ja, kunt u ons dan wel over de voortgang informeren?


Met vriendelijke groet,

Victor Kloos

Onafhankelijke Partij Alkmaar

 

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.