Gemeente kijk primair naar de mogelijkheden in het belang van alle Alkmaarders

De viering van het 450 jarig Alkmaars Ontzet zou groots aangepakt worden met als afsluiting het muziekspektakel ‘Alkmaar Alive’ voor alle Alkmaarders. De gemeenteraad heeft een flink budget beschikbaar gesteld (€ 450.000) om het een bijzondere ontzetviering te laten worden.

Diverse organisaties en verenigingen zijn voortvarend aan de slag gegaan om tot een mooi, educatief en gezellig Alkmaars Ontzet te komen. Ook werd het plan opgepakt om een groots muziekfeest te organiseren ter afsluiting van de festiviteiten voor de inwoners van Alkmaar.

In pers is de afgelopen dagen meermalen geschreven dat het geplande slotspektakel niet door zou gaan omdat de benodigde vergunning niet op tijd kan worden afgegeven.

OPA kan zich niet voorstellen dat een prachtig slotfeest niet door kan gaan omdat de vergunningverlening niet op tijd rond komt.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) heeft daarom de volgende artikel 42 vragen aan het college;

1. Is het College het met ons eens dat een slotfeest zoals eerder omschreven een onderdeel moet zijn van de Alkmaar 450 jaar festiviteiten?

2. In de pers is geschreven dat de gemeente het ingediende veiligheidsplan heeft afgekeurd. Ook de herziene veiligheidsplannen zijn volgens de berichtgeving in pers door de gemeente afgekeurd. Kunt u in een overzicht aangeven hoe en wanneer de aanvraag is gedaan en wat de reactie van de gemeente daarop was. Graag ontvangen we alle relevante documenten mbt deze aanvraag, zodat wij de reden van de afkeuring kunnen doorgronden en daarmee onze politieke taak kunnen uitoefenen.

3. Is het College bereid om op zeer korte termijn te kijken hoe en op welke manier het slotfestijn alsnog doorgang kan vinden? Zo ja, Kunt u aangeven wat u daartoe concreet gaat ondernemen? Zo nee, waarom niet?

4. Volgens de 8 October Vereeniging zijn er tussen de € 50.000 en € 100.000 aan kosten gemaakt aan reserveringen en vooruitbetalingen. Volgens de berichtgeving zijn hierover (financiële) afspraken gemaakt met de gemeente Alkmaar, klopt dit? Zo ja, dan ontvangen wij graag deze afspraken en/of toezeggingen. Zo nee, klopt deze berichtgeving in de pers niet?

Het verzoek is om deze vragen met spoed te beantwoorden daar alleen een snelle interventie nog kan leiden tot een goed resultaat voor alle Alkmaarse inwoners.

Met vriendelijke groet,

Jan Hoekzema
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)