OPA: Sluit parkeergarages af voor onbevoegden

Getuige ons verkiezingsprogramma is OPA voorstander van het afsluiten van de Alkmaarse parkeergarages zodat deze alleen met parkeerticket of –pasje te openen zijn.

Het college is bekend met het feit dat er de afgelopen jaren meerdere keren brandjes in parkeergarages zijn ontstaan en dat in (en rond) de garages vaak overlast wordt ondervonden van daklozen of personen met verward gedrag. Zowel in en rond de Singelgarage, de Karperton, Schelphoekgarage en De Vestgarage duurt deze overlast al jaren voort met zeer nadelige effecten voor omwonenden en bezoekers. In uw beantwoording van raadsvragen omtrent de brand in de Singelgarage schrijft het college dat 'het gaat om een kleine groep mensen zonder vaste verblijfplaats.'

Tegelijkertijd vernemen we uit de krant dat het overnachten in garages door de gemeente gedoogd wordt. Handhaving zou te kort schieten. Dit in tegenstelling tot de meeste andere gemeenten waar parkeergarages simpelweg alleen toegankelijk zijn voor tickethouders of mensen met een abonnement. Om ongewenst verblijf te voorkomen werd soms ook een hond ingezet. Dat laatste is een dure maatregel, welke blijkbaar niet effectief was.Het college gaat nu wachten op 'een onderzoek met de vergunningverlener en de brandweer voordat er verdere maatregelen in onze garages genomen worden.'

Dit alles leidt bij de OPA fractie tot de volgende vragen in kader van art. 42 RvO:

 1. Deelt u onze mening dat het uitsluiten van onbevoegden in de parkeergarages de veiligheid aanzienlijk zou bevorderen?
   
 2. Is een onderzoek echt nodig om deze voor de hand liggende maatregel te effectueren? Zo ja, houdt u rekening met deze maatregel bij uw onderzoek?
   
 3. Is het niet afsluiten van de garages een keuze om bewust slaapgelegenheid te creëren?
   
 4. Wanneer kunnen we afsluiting voor onbevoegden bij welke garages verwachten?
 5.  

Vriendelijke groet,

Ruud van Lier,
Jan Hoekzema.

Onafhankelijke Partij Alkmaar.