Onafhankelijke Partij Alkmaar - Verkiezingsprogramma: ‘Gewoon voor Alkmaar’.


Lees het verkiezingsprogramma 2022-2026
Verkiezingsprogramma OPA 2022-2026

 

De Onafhankelijke Partij Alkmaar is een lokale partij zonder landelijke binding. Wij komen op voor de belangen van de inwoners van de gemeente Alkmaar in de breedste zin van het woord. Het verkiezingsprogramma heeft dan ook als titel: Gewoon voor Alkmaar’. Belangrijke inhoudelijke punten uit het programma zijn:

Lage lokale lasten
Het leven is al duur genoeg. OPA gaat de lokale belastingen daarom niet verhogen. OZB, lage parkeertarieven, ook voor vergunninghouders. En geen extra belastingen voor allerlei klimaatmaatregelen.

Zorg
OPA wil de bezuinigingen van de afgelopen tijd op huishoudelijke hulp en hulpmiddelen ongedaan maken en trekt daar 1 miljoen extra per jaar voor uit. Zorg moet niet afgeschaald maar juist opgeschaald worden; dat is geen luxe maar noodzaak, zeker voor onze ouderen.

Veiligheid
Terugdringen drugsoverlast en jeugdoverlast. Straatterreur moet worden aangepakt, zodat iedereen veilig over straat kan. Meer camera’s, ook permanent en meer toezichthouders die ook direct terugkoppen wat er met een melding is gedaan, vergroten het veiligheidsgevoel.

Wonen met menselijke maat
Elke Alkmaarder kent wel iemand voor wie het vinden van een woning zowat onhaalbaar is geworden. OPA wil bouwen, maar niet alleen giga- woontorens, ook huizen op de grond, met een tuintje. Lucht, ruimte en leefbaarheid zijn ook belangrijk. Bouwen, jazeker! Maar Alkmaar moet geen ‘betondorp’ worden.

Groen
OPA wil 5000 bomen extra planten, goed voor klimaat en goed voor leefbare en gezonde wijken. Niet elk plekje volbouwen. Groene daken zijn mooi, maar groen op de grond is nog veel belangrijker! Samen met bewoners willen wij tuinen vergroenen: tegels eruit, plantjes erin!

Niet verplicht van het gas af
Stijgende energieprijzen brengen bewoners en bedrijven in problemen. De gemeente kan mensen helpen te verduurzamen. Verplichten kan nooit! De koppeling tussen gasprijs en HVC- prijs moet verdwijnen.

Historie belangrijk voor de toekomst
OPA komt al jaren op voor de bescherming van ons erfgoed, zowel in de dorpen als in de stad. Monumenten, molens en het polderlandschap koesteren wij, ook al kost dat misschien extra geld. Ons erfgoed is onmisbaar, voor eigen bewoners en ook voor voor toeristisch bezoek aan Alkmaar.

Vriendelijke gemeente
Vertrekpunt bij alles is dat de gemeente vriendelijk en behulpzaam moet zijn voor haar inwoners. De overheid is er voor inwoners, en niet andersom.
Die weten vaak beter wat nodig is dan het ‘Stadhuis’. Mensen willen zich best graag inzetten voor hun eigen buurt als ze het op hun eigen manier kunnen doen. Zij hebben geen behoefte aan een betuttelende overheid met bureaucratische barrières, die voorschrijven wat wel en niet mag. De werkelijkheid van het stadhuis is een andere werkelijkheid dan die van gewone Alkmaarders.
wij vinden dat de gemeente ook best ‘lief’ mag zijn. Niet alles hoeft allemaal digitaal. Persoonlijke aandacht blijft onmisbaar. Wij willen dat de gemeente mensen gewoon helpt. Met gezond verstand, meer vanuit behoefte dan vanuit budgetten, meer het hart dan vanuit de regels, zeker bij toekenning van voorzieningen in Alkmaar.

OPA zegt:’ Kom op gemeente: ‘Doeslief’!


Lees het verkiezingsprogramma 2022-2026
Verkiezingsprogramma OPA 2022-2026

 

 

 

 

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.