Parkeercontrole kan half miljoen goedkoper

Met efficiënte parkeercontrole kan Alkmaar fors besparen op de parkeerkosten op straat en daarmee tevens de kosten van de bezoekerskaart voor de burgers aantrekkelijk houden.

 

Bevindingen
De OPA-fractie heeft zich gebogen over de wijze waarop de parkeercontrole thans plaats vindt en of deze controle niet efficiënter zou kunnen worden aangepakt. Hiertoe heeft de fractie een offerte voor een scanoplossing opgevraagd bij de firma ScanGo.

Vervolgens heeft de fractie een globale opzet gemaakt van de kosten van het nieuwe systeem en deze afgezet tegen de huidige kosten (zie bijlagen).

 

Onze voorlopige conclusie

Elektronische parkeercontrole, middels een elektrische auto met een scan-camera bovenop, van de parkeeracties op straat naast fysieke controle, middels een controleur op een elektrische scooter, van bezoekerskaarten zou weleens fors kostenbesparend (op het aantal fte) kunnen werken, omdat hiervoor veel minder controleurs nodig zijn. OPA gaat uit van een besparing in de orde van Euro 500.000,- tot 650.000,- per jaar.

De mensen die door een andere opzet van de parkeercontrole overbodig raken kunnen worden omgeschoold en eventueel voor andere taken in de gemeente Alkmaar worden ingezet.

 

Vragen in het kader art. 42 RvO

OPA vraagt het college om:

  • de offerte van ScanGo te bestuderen en te bezien of de voorlopige conclusie van OPA wel of niet kan worden onderschreven.
    Mocht het college de voorlopige conclusie van OPA onderschrijven, dan vraagt OPA het college om met een voorstel naar de gemeenteraad te komen.
     

Met vriendelijke groet,


Victor Kloos, fractievoorzitter OPA

Henk Adriaanse, fractie-assistent OPA

 


Bijlagen

offerte ScanGo (pdf 2)

raadsvragen en globale berekening kostenposten bij keuze voor ScanGo

memo 20-10-2020 technische vragen OPA over Parkeren (pdf 3)