OPA: Gaat Alkmaar de controle op de Coronapas handhaven?

Vanaf 25 september moet iedereen van dertien jaar of ouder die bijvoorbeeld naar een restaurant, café, toerisme, concert of evenement wil een coronatoegangsbewijs laten zien. Die kan men krijgen bij volledige vaccinatie of doorgemaakt herstel na een besmetting.
De burgemeesters van Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Utrecht en Gemeente Rotterdam hebben aangegeven dat ze niet zullen handhaven op het gebruik van de coronapas, inmiddels hebben andere burgemeesters aangegeven dat ook niet te doen.
OPA wil weten wat Alkmaar gaat doen en heeft daarom de volgende artikel 42 vragen.

We willen de mondelinge beantwoording van deze vragen graag tijdens de raadsvergadering van 23-09-2021 ontvangen, de Alkmaarders en Alkmaarse ondernemers hebben recht op duidelijkheid;


1. Gaat de gemeente Alkmaar handhaven op de coronapas of volgt Alkmaar o.a. de bovengenoemde burgemeesters? graag een onderbouwing.

2. Als Alkmaar voornemens is te handhaven is er al overleg gevoerd met de horecaondernemers? Is er een financiële compensatie toegezegd aan de (horeca)ondernemers? Zo ja, wat zijn de gemaakte afspraken? Zo nee, waarom niet?

 

Met vriendelijke groet,
Jan Hoekzema

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.