Stadswerk splitsen: waarom nou?

Op initiatief van OPA moet wethouder Pieter Dijkman beter huiswerk maken. Dijkman wil de afvaltak van Stadswerk verkopen aan HVC (Huisvuilcentrale). Stadswerk moet nl. verhuizen om plaats te maken voor woningbouw. HVC wil dan graag het huisvuil overnemen. OPA vindt verplaatsen van Stadswerk072 oké, maar begrijpt niet de noodzaak van splitsing van Stadswerk072. Het bedrijf draait goed, binnen de begroting en de burger is tevreden.

OPA-fractievoorzitter Victor Kloos: ‘Alle overheidstaken afstoten en maar privatiseren komt voort uit het neoliberale gedachtengoed. Keer op keer wordt dat de burgers pijnlijk duidelijk. Ik ben geen communist, dus ik ben niet voor een gemeentelijke broodbakkerij, maar sommige taken kunnen best binnen de gemeente blijven. Dus Dijkman, doe je huiswerk’.