In Alkmaar kent men in formele zin geen voorrang voor het vestigen van statushouders. Deze doelgroep valt onder bijzondere doelgroepen waar 25 procent van de huizen aan wordt toegewezen. In 2023 ging in Alkmaar 24,8 procent van de sociale huurwoningen naar statushouders. De eerste helft van 2024 betrof het 28,2 procent. De fracties OPA en BAS zijn hiervan geschrokken.


Op bijeenkomsten van Rondje Raad is de zorg geuit door diverse Alkmaarders richting leden van de fracties OPA en BAS over de vestiging van statushouders. Deze Alkmaarders maken zich zorgen over of hun kinderen ook nog wel een huis kunnen krijgen?


Vraag:

Begrijpt het college de zorg die Alkmaarders hebben over de instroom in Nederland en daarmee ook de druk op woningmarkt?

Wil het college haar antwoord motiveren?

 

De fracties OPA en BAS vinden het voor een goede integratie van belang dat de door Alkmaar te vestigen statushouders woningen worden toegewezen verspreid over de gemeente.

Vraag:

Deelt het college deze visie en wat doet het college eraan om dit te bereiken?


In formele zin kent Alkmaar geen voorrang voor statushouders.

Vraag:

Deelt het college de mening van de fracties OPA en BAS dat in praktische zin deze voorrang er wel is?

Indien het antwoord nee is, kunt u dit motiveren?

 

De landelijke regering is vorige week beëdigd.

Vraag:

Hoe gaat het college in Alkmaar inhoud geven aan het landelijk regeerakkoord waarin statushouders geen voorrang meer mogen krijgen?
Bent u hiertoe al voorbereidingen aan het treffen? Zo nee, waarom niet ?


Ondertekend door raadsleden


Victor Kloos

Onafhankelijke Partij Alkmaar


Pien Bijl-Jellema
BAS

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.