De signalen over het ontoereikende stroomnet in de Boekelermeer baren OPA veel zorgen. Voorgenomen investeringen, bedrijfsuitbreidingen en bedrijfsverhuizingen naar de Boekelermeer komen op losse schroeven te staan. Als dit gebeurt betekent zal dit de lokale economie fors schaden en leidt het niet mogelijk zijn van bedrijfsverhuizingen tot vertraging in de woningbouwplannen.


OPA maakt de volgende analyse over de stroomproblematiek:
Het knooppunt van de hoogspanningsleiding van beheerder TenneT ligt op het Taqa terrein;
er is voldoende overcapaciteit op deze hoogspanningsleiding, van een stroomtekort hoeft derhalve geen sprake te zijn;
Liander is vanaf de hoogspanningsleiding verantwoordelijk voor de verdere distributie naar de afnemers, dus voor de hardware zijnde de stroomleidingen.

 

De fractie van de Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft de volgende vragen aan het college en wil deze graag beantwoord zien in de raad van 17 februari 2022.

  1. Klopt bovenstaande analyse van de situatie?

  2. Wordt door het college gesproken met de hierboven genoemde partijen?

  3. Is spoedige oplossing van de problematiek mogelijk?
    Kortom, wat is de stand van zaken?


Vriendelijke groet,

 


Victor Kloos

 

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.