Oftewel: de slakkengang van dit college

Het college zit nu 3 jaar. Beëdigd nadat VVD en CDA zeer nadrukkelijk hebben gekozen voor een coalitie met PvdA en GroenLinks, waarbij het voor de VVD essentieel was dat de wethouder Parkeren van D66, mevrouw Elly Konijn op haar post zou blijven.
In het coalitieprogramma staat een duidelijke parkeeropdracht. “In het eerste jaar van de coalitie periode komt er een totaalvisie op parkeergarages waarbij ook aandacht zou worden gegeven aan sloop van garages.” Hiermee wordt natuurlijk de Karpertongarage bedoeld. Een belangrijk item voor de partij die zijn droomcoalitie mogelijk heeft gemaakt.
OPA constateert dat het college wederom traag is. Iets wat in het eerste jaar moet plaatsvinden, vindt in het laatste jaar plaats, waarbij de de discussie over de sloop van de Karperton zelfs naar het vierde kwartaal is verdaagd. Besluitvorming wordt dus overgelaten aan de verkiezingen.

Het parkeeronderwerp heeft bij dit college geen prioriteit. En geen focus, niet op vergunningen, niet op toezicht, niet op tijdige heropening garages en nu ook niet op het toekomstbeeld van garages. Dat zou een parkeerpartij als de VVD toch een doorn in het oog moeten zijn. En straks zijn het veel dezelfde partijen die tijdens de verkiezingen parkeren weer een heel belangrijk onderwerp vinden.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft daarom nu alvast de volgende artikel- 42 vragen aan het college:

 

  1. Wat is de concrete reden dat u als college de opdracht in het coalitieakkoord rond de integrale visie pas nu uitvoert en niet eerder, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord?

  2. Is dat ook in besluitvorming van het college vastgelegd ? Kunt u ons daar inzage in geven?

  3. Wat is de reden dat zo traag gaat met uw visie over de Karpertongarage?

  4. Welke activiteiten heeft u de afgelopen 3 jaar concreet ondernomen om aan deze coalitie afspraak uitvoering te geven?

  5. Heeft u met ontwikkelaars de afgelopen jaren overleg gevoerd over de positie van de Kapertongarage?

  6. Hoe verhoudt uw trage handelswijze zich met uw ambities rond de Kanaalzone?

 

Met vriendelijke groet,


Victor Kloos

Onafhankelijke Partij Alkmaar

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.