UITNODIGING

Luisteren naar tegengeluid
'De burger is niet gek.'

Datum: 26-5-2024
Locatie: Wijkcentrum Mare Nostrum
Arubastraat 2

Aanvang: 15:00
Afsluitend: hapje/drankje
Aanmelden via: nieuws@opa-alkmaar.nl

We nodigen je van harte uit voor onze bijeenkomst Luisteren naar tegengeluid; 'De burger is niet gek', op zondag 26 mei.

Het programma zal van 15.00 tot 17.00 uur zijn en de locatie is wijkcentrum Mare Nostrum.

Het programma start met ‘De burger is niet gek' onder begeleiding van Bert Blase (voormalig burgemeester van o.a. Heerhugowaard en Vlaardingen). Aansluitend wordt je aangemoedigd om jouw stem te laten horen over verschillende stellingen.

Luisteren naar tegengeluid

UITNODIGING OPENBARE BIJEENKOMST:

Luisteren naar tegengeluid
De burger is niet gek


Datum: 26-5-2024

Aanvang: 15:00
Afsluitend: hapje/drankje

Aanmelden via: nieuws@opa-alkmaar.nl (tot 12 mei)

Hoe burgers bij besluitvorming in Alkmaar een stem te geven?
Is democratie in de gemeente 1 x in de 4 jaar een hokje rood kleuren en dan afwachten welke coalitie, welk college met welk programma er komt? Veel onderwerpen, staan niet (concreet) in de verkiezingsprogramma’s, maar komen wel in die 4 jaar zittingsperiode van de raad aan de orde.
Uitgangspunt voor OPA is dat de inwoners vaak beter weten wat er nodig is dan de mensen in het stadhuis. Daarbij komt dat mensen zich best graag in willen zetten voor hun buurt als ze het op hun eigen manier kunnen doen. De overheid kan daarbij helpen door het deze inwoners gemakkelijker te maken. Dat kan gaan om een stads- of buurttuin, speelplekken, sfeerverlichting, groenvoorzieningen en de inrichting van de buitenruimte, maar ook om het organiseren van allerlei activiteiten. Deze burgers hebben geen behoefte aan een betuttelende overheid die voorschrijft wat mag en niet mag, maar aan een overheid die hen als gelijkwaardige partners ziet die helpt, bureaucratische barrières wegneemt en mee-investeert om dingen mogelijk te maken.
Het is van deze tijd om inwoners een stem te geven bij keuzes tussen: groen en stenen, bij keuzes tussen autoverkeer en fietsers en voetgangers, bij keuzes tussen laag en/of hoogbouw en sociale huur en koopwoningen, bij keuzes over opvang van asielzoekers en statushouders, bij keuzes wel of geen uitbreiding van cameratoezicht en wat betreft de gemeentebegroting bij keuzes over prioriteiten (dus over geld), economie, sport, cultuur, veiligheid etc.

Nieuwe vormen van participatie
De politieke democratie kent formele en wettelijke rollen, instrumenten en spelregels, die gerespecteerd dienen te worden, maar die ook voldoende ruimte moeten laten voor de ‘maatschappelijke’ democratie, waarin burgers meer zeggenschap krijgen over hun eigen leefomgeving. Democratie begint immers bij ieder mens.
Participatie betekent voor OPA: samen optrekken, met elkaar plannen en/of activiteiten ontwikkelen op gelijkwaardige basis, zeker als het gaat om bouwprojecten, die meestal ingrijpen in de fysieke leefomgeving van mensen. Meedenken vanaf de tekentafel en niet, zoals de afgelopen jaren, pas als een plan al min of meer klaar is. Dan helpen mooie nota’s niet, dan hebben mensen vaak het nakijken. Dus niet alleen inloopavonden en digitale documenten, maar een actief optredende gemeente die zich inzet voor bewoners en bedrijven en de kennis van onze inwoners inzet om plannen te ontwikkelen. OPA wil participatie meer inhoud geven: meepraten, meedenken en waar het kan mee-ontwikkelen.


Het vertrouwen van inwoners in hun overheid is de afgelopen tijd hard gedaald. Allerlei affaires hebben in de ogen van inwoners geleid tot verlies van de menselijke maat en het verlies van het menselijke gezicht van de overheid. Ook lokaal geldt dat bureaucratie en papieren rompslomp maken dat veel Alkmaarders de gemeente ervaren als star en vijandig en niet als dienstbaar en behulpzaam. De werkelijkheid van het stadhuis staat ver af van de werkelijkheid van gewone Alkmaarders. OPA vindt dat de gemeente ook best wel ‘lief’ mag zijn. Dus ga kijken met gezond verstand, wat is de bedoeling, i.p.v. alleen naar de regels. Wij willen dat de gemeente een houding uitstraalt van ‘ja, mits’ en niet van ‘nee, want’. Kortom: gemeente ‘Doeslief’!

 

Bert Blase, burgemeester Heerhugowaard (2017-2022)

Spreker Bert Blase was 5 jaar waarnemend burgemeester van onze buurgemeente Heerhugowaard. Hij kent derhalve de lokale politiek en is al jaren van mening dat de democratie toe is aan een renovatie. Om zijn ideeën uit te dragen richtte hij Code Oranje op, ook schreef hij recent het boek 'De burger is niet gek'.
De Onafhankelijke Partij heeft hem uitgenodigd als spreker, omdat hij verfrissende ideeën heeft om de democratie te revitaliseren. Zoals bijvoorbeeld over openheid bij het formatieproces, over directe democratie (referendum) en het instellen van een burgerjury. Na de toespraak van Bert Blase gaan we met hem en met elkaar in discussie. 

We sluiten af met een pubquiz over onze mooie gemeente waar een Alkmaarse prijs bij te winnen is! Natuurlijk wordt er ook voor een hapje en een drankje gezorgd.

Aanmelden kan tot uiterlijk 12 mei via nieuws@opa-alkmaar.nl of een reply op deze mail. Graag zien we je daar!

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.