OPA: Stuur niet op kosten maar op de veiligheid van alle inwoners.

In het NHD van vrijdag 27 mei was te lezen dat de Veiligheidsregio NHN van plan is drastisch te snijden in de kosten van de brandweer. Voornamelijk de brandweerkorpsen van o.a. Koedijk en Stompetoren zullen een zware bijdrage moeten leveren aan de bezuinigingsdrift van de Veiligheidsregio. Het inperken van de taken van de vrijwillige brandweerkorpsen heeft tot gevolg dat de veiligheid in Koedijk en Stompetoren in het gedrang kan komen. De langere aanrijtijden die hierdoor ontstaan zullen ten koste gaan van de veiligheid van de bewoners in de buitengebieden. Doordat de technische hulpverlening bij ongevallen ook wordt verplaatst naar andere korpsen zal de minder snelle inzetbaarheid leiden tot onaanvaardbare vertraging in de spoedeisende hulpverlening.

De veiligheid en het veiligheidsgevoel van alle inwoners is belangrijk, daar hoor je geen onderscheid in te maken.

Tot slot hebben de vrijwillige brandweerkorpsen van Koedijk en Stompetoren van oudsher een hele belangrijke verbindende en sociale functie in deze dorpen.

OPA heeft daarom de volgende artikel 42 vragen aan het college;

 

 1. Kunt u aangeven wat de overweging is geweest om zo drastisch te reorganiseren, zijn financiële overwegingen de enige drijfveer of zijn er andere overwegingen? Graag een goed onderbouwde reactie.
  Als de plannen doorgaan wat is dan het exacte bedrag aan bezuinigen in de Veiligheidsregio NHN en welk bedrag voor specifiek Alkmaar?

 2. In het krantenartikel wordt door de directeur van de Veiligheidsregio NHN gesuggereerd dat de gepresenteerde plannen door steeds meer mensen wordt omarmd, behoort het college van Alkmaar ook tot deze groep?

 3. Is het college van Alkmaar ook voorstander van deze veranderingen en bezuinigingen?

 4. Waarom hebben inwoners van de buitengebieden minder recht op een goed functionerend (vrijwillig) brandweerkorps dan de inwoners van steden?
  Door de langere aanrijtijden, minder snelle inzet door het ontbreken van het juiste materiaal en geoefend personeel zullen zeer kostbare eerste minuten verloren gaan. Graag uw visie.

 5. Waarom meent de Veiligheidsregio NHN voorop te moeten lopen t.o.v. de rest van Nederland met deze plannen?

 6. Op welke ervaringen zijn de gepresenteerde plannen getoetst?

 7. Anticipeert de Veiligheidsregio NHN op regelgeving mbt langere aanrijtijden in de toekomst? Wat is de visie van het college van Alkmaar?
  Wie heeft de opdracht gegeven tot deze bezuinigingen?

 8. Als de plannen doorgaan hoe worden de brandweervrijwilligers herplaatst? Is er een sociaal plan voor afvloeiende vrijwilligers? Zo ja, graag plan meesturen. Zo nee, waarom niet?

 9. In het krantenartikel trekt de Veiligheidsregio NHN het vergelijk met de politie, bent u het met ons eens dat dit vergelijk volledig mank gaat?
  De politie komt immers altijd professioneel uitgerust ter plaatse bij een incident terwijl de plaatselijk brandweer straks moet wachten op een goed bemande en uitgerust brandweervoertuig.

 10. Worden deze bezuinigingen organisatie breed doorgevoerd? Wordt er ook gesneden in de kosten van het management en de organisatie? Graag uw onderbouwing.

 11. Realiseert het college zich dat de sociale en verbindende functie van de vrijwillige brandweerkorpsen belangrijk is voor een dorp? En dat bij het doorvoeren van deze plannen deze belangrijke functie zou kunnen verdwijnen? Graag uw visie.

 12. Worden de plannen nog uitgebreid besproken in de raadscommissie en de gemeenteraad?

 

Met vriendelijke groet,

Jan Hoekzema

Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.