OPA wil maatschappelijke discussie; lokale ondernemers presteren meer!

De Onafhankelijke Partij Alkmaar staat voor de Alkmaarse ondernemers. Zij hebben het juist in deze tijd heel moeilijk. In 2012 is er een vernieuwd aanbestedingsbeleid opgesteld waarin het toenmalige college heeft besloten om meer mogelijkheden te creëren voor lokale en regionale ondernemers door de drempelbedragen voor onderhands aanbesteden te verhogen. Er is door de gemeente toen ook vastgesteld dat het inkoopbeleid van een gemeente een bijdrage kan leveren aan de economie in Alkmaar.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft het inkoopbeleid mede vormgegeven omdat bij onderhandse aanbestedingen in eerste instantie lokale en regionale ondernemers worden geselecteerd. Het sluiten van raamovereenkomsten wordt bij iedere daarvoor in aanmerking komende opdracht overwogen waardoor kleinere lokale ondernemingen ook aan grotere aanbestedingen kunnen deelnemen.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar wil een maatschappelijke discussie starten om de positie van lokale ondernemers verder te versterken. De komende jaren moet er veel worden gebouwd, OPA is van mening dat lokale en regionale ondernemers betere kwaliteit kunnen leveren omdat zij weten waar het in Alkmaar over gaat, de mensen die bij hen werken kennen de stad en de bedrijven hebben vaak ook goede contacten met onderwijsinstellingen zodat leerlingen praktijkervaring op kunnen doen..

De Onafhankelijke Partij Alkmaar ziet idealiter de situatie dat een college vooraf overleg voert met de ondernemingen uit Alkmaar en per aanbesteding duidelijk formuleert dat de bedrijven uit de regio Alkmaar moeten komen en iets terug doen in de vorm van social return. In zo’n constructie wil het ook gebeuren dat deze ondernemers iets extra’s doen voor hun stad waar alle Alkmaarders profijt van kunnen hebben.
Uit navraag blijkt dat de voormalige gemeente Heerhugowaard juist veel bedrijven uit de (regio-)gemeente(-n) aan de slag zijn. Om het maar praktisch te houden, als straks de Huiswaarderbrug moet worden opgeknapt, stel dan als eis in de voorwaarden dat de bedrijven uit onze gemeente komen.

De komende jaren is onze stad in ontwikkeling. OPA vindt het van groot belang dat de ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt door bedrijven uit (regio) Alkmaar. Het zou mooi zijn als diverse politieke partijen dit ook in hun verkiezingsprogramma opnemen.
OPA heeft het college ook nodig om deze discussie goed te kunnen voeren.

De fractie van OPA heeft de volgende vragen in het kader van art 42 RvO:

  1. Deelt u de opvatting van de Onafhankelijke Partij Alkmaar dat het idealiter het beste is als bedrijven uit (regio)Alkmaar binnen onze gemeente werkzaamheden uitvoeren?

  2. Hoeveel onderhandse aanbestedingen heeft de gemeente Alkmaar de afgelopen 4 jaren uitgezet en hoeveel zijn daarvan gegund aan lokale ondernemers?

  3. Bent u bekend met de praktijk in de voormalige gemeente Heerhugowaard waar veelal bedrijven uit de regio werkzaamheden verrichten? Wat vindt u daarvan?

  4. Hoeveel raamovereenkomsten heeft de gemeente Alkmaar de afgelopen 4 jaar uitgezet? Heeft u de doelstelling gerealiseerd om Alkmaarse ondernemers meer te gunnen?

  5. Wat is er volgens u (nog meer) nodig om er voor te zorgen dat juist bedrijven uit de (regio) Alkmaar binnen onze gemeente werkzaamheden uitvoeren?

  6. Bent u bereid om hierover de discussie met de raad aan te gaan?

  7. Bent u bereid om samen met de Onafhankelijke Partij Alkmaar een thema bijeenkomst te organiseren om de mogelijkheden te verkennen voor mogelijke verbeteringen die het lokale bedrijfsleven ten goede komen?

 

Zoals gezegd verwachten wij op dit dossier eensgezindheid binnen raad en college. Zou mooi zijn als we dan ook samen iets kunnen bereiken.


Met vriendelijke groeten,


Victor Kloos
Onafhankelijke Partij Alkmaar

 

 

 

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.