De Onafhankelijke Partij Alkmaar staat voor de inbreng van inwoners. Ook als zij het ergens niet mee eens zijn. De burger weet immers vaak beter wat er in zijn of haar woonomgeving of beleving verbeterd kan worden dan de ambtenaren en bestuurders achter hun bureau.

Heeft u problemen met beleid van de Gemeente? Of juist met de uitvoering? We helpen u graag verder of kunnen de weg wijzen in soms ondoorgrondelijke wijze van serviceverlening en communicatie van het amtelijk apparaat.

Heeft u een idee of mening waar de Gemeente haar voordeel mee kan doen? Onze raadsleden staan klaar om te helpen met de vertaling van uw standpunt naar de politiek.

Ook welkom zijn meldingen van gebreken in onze buitenruimte zoals die loszittende stoeptegel, gevaarlijke verkeerssituatie, dat achterstallige onderhoud of verkeerd verkeersbord. Soms reageert de Gemeente niet zoals dat hoort op meldingen van inwoners. Ook dan kunnen wij helpen.
 
Help en neem contact op met de Onafhankelijke Partij Alkmaar via service@opa-alkmaar.nl