Cultuur belangrijk voor economie
Alkmaar is een stad met een rijke historie en goede culturele voorzieningen. Onze historische binnenstad kan met recht tot een van de mooiste van Nederland worden gerekend. Dat trekt jaarlijks veel bezoekers en dat wil de Onafhankelijke Partij Alkmaar graag zo houden. Want cultuur is belangrijk voor de economie van onze gemeente. Stel je eens voor dat al dat moois er niet meer zou zijn! Dan was Alkmaar geen fijne gemeente meer, niet voor inwoners en ook niet voor bezoekers: die kwamen dan gewoon niet meer. Het culturele klimaat wordt ook gevormd door de ruimte die er is voor vernieuwing, voor broedplaatsen van eigentijdse kunst en een brede toegankelijkheid van de culturele voorzieningen. Zeker als onze gemeente gaat groeien en veel nieuwe inwoners erbij krijgt hoort het cultuuraanbod daarbij in de pas te lopen. OPA vindt dat we daar, samen met de culturele sector, op tijd over na moeten gaan denken; daar kunnen we de komende jaren mee beginnen.

In Coronatijd heeft de cultuur het moeilijk (gehad). Gelukkig zijn de culturele basisvoorzieningen redelijk goed op orde gebleven. OPA staat voor een cultuurbeleid waarin cultuur, economie, woonplezier en toerisme elkaar versterken. Zowel in grote als kleinere vorm: ook initiatieven en cultuur in de dorpen en kernen verdienen steun.

Het economisch rendement van cultuur is groot. Vóor de coronacrisis steeg het aantal bezoekers van buiten Alkmaar aan onze instellingen. Zo’n kleine 450.000 mensen besteedden zo’n 45 euro per persoon, per jaar. Het economisch rendement is daarmee ongeveer 20 miljoen. Het totale subsidiebudget is ruim 16 miljoen. Bezuinigen op cultuur is daarom niet slim, extra investeren, als dat Alkmaar nog aantrekkelijker maakt, is dat wel.


Ruimte voor de makers: broedplaatsen voor talent en vernieuwing
Behalve culturele voorzieningen die gericht zijn op het genieten van cultuur op podium, in museum of op scherm, vindt OPA het ook belangrijk dat er in Alkmaar cultuur wordt gemaakt. Een goed aanbod aan ateliers, werkplaatsen en (tijdelijke) podia zorgt voor een vestigingsklimaat waar ook de kunstprofessional zich thuis voelt. De meeste broedplaatsen hebben een tijdelijk karakter en dragen zo ook bij aan de ontwikkeling van een gebied.

OPA wil graag voor een bepaalde tijd het door de gemeente aangekochte TMG- gebouw voor zeer lage prijzen beschikbaar stellen aan kunstenaars, ondernemers, designers, ambachtslieden, jong talent, innovatieve bedrijven, indoor campings, broedplaatsen, stadskantines en creatievelingen, die hier met elkaar een innovatieve en creatieve HUB voor Alkmaar van kunnen maken. En andere eigenaren van bedrijfspanden, die misschien een aantal jaren leegstaan vanwege gebiedsontwikkeling, aanmoedigen om hun panden beschikbaar te stellen als tijdelijke plek. ‘Place-making’ heet dat: dat geeft reuring en maakt daarmee zo’n gebied veel aantrekkelijker voor toekomstige bebouwing.


Cultuur voor iedereen, in alle wijken en kernen
OPA is erg blij met het jaarlijkse Kaeskoppenstad. En met het Midwinterfeest. Dat past echt bij de meer volkse cultuurbeleving en de historie van de stad. Iedereen: jong of oud, rijk of arm, laag- of hoogopgeleid kan eraan meedoen en daarmee dragen deze feesten bij aan een echte Kaaskoppencultuur.

Voor OPA beperken kunst en cultuur zich niet tot de binnenstad van Alkmaar. Vooral in Alkmaar-Noord en andere wijken kan er nog wel een tandje bij. En dat geldt zeker ook voor de dorpen en kernen. Cultuur en ontmoeting gaan daar vaak hand in hand. OPA ziet ook mogelijkheden voor meer kleinschalige cultuurevenementen in de buitenlucht en wil dit graag ondersteunen, bijvoorbeeld in de parken of op de (dorps)pleinen. De Gondelvaart in Koedijk moet op voldoende en blijvende financiële ondersteuning kunnen rekenen.

En hoe leuk zou het zijn om in wijken en kernen voor kinderen een tiktokveldje aan te leggen, waar jongeren kunnen dansen voor tiktokfilmpjes. Erg populair voor de jeugd en een gezonde combinatie van jongerencultuur en bewegen.

Bloeiende Amateurkunst
OPA koestert de amateurkunst. Talent krijgt daar een kans, en het samen muziek maken, toneel spelen, schilderen of op andere manier creatief bezig zijn is ook een heel gezonde en inspirerende vrijetijdsbesteding voor jong en oud. De jaarlijkse voorstelling is voor velen een hoogtepunt en een belangrijk ontmoetingsmoment, zeker ook in de kernen. Amateurgezelschappen draaien op enthousiaste vrijwilligers en bieden ook werkgelegenheid aan professionals: dirigenten, regisseurs, creatief docenten. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Wat OPA betreft verdienen de amateurkunst en het festival een blijvende extra stimulans. OPA wil daar de komende periode zo nodig extra geld voor uittrekken.

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.