• Cultuur belangrijk voor economie
  • Alkmaar Erfgoedgemeente
  • Ruimte voor de makers! Broedplaatsen voor talent en vernieuwing
  • Cultuur voor iedereen, in alle wijken en kernen, zeker in Alkmaar Noord
  • Bloeiende amateurkunst: 100.000 euro extra voor talent en gezelligheid
  • Toekomst gemeentelijke cultuurgebouwen

Cultuur belangrijk voor economie
Alkmaar is een stad met een rijke historie. Onze historische binnenstad kan met recht tot een van de mooiste van Nederland worden gerekend, dankzij de bescherming van ons rijke erfgoed. Dat trekt jaarlijks veel bezoekers en dat wil de Onafhankelijke Partij Alkmaar graag zo houden. Want cultuur is belangrijk voor de economie van onze stad. De culturele identiteit van een stad geen statisch gegeven; elke tijdperk en elke eeuw laat sporen na en draagt bij aan de toekomst. De culturele identiteit wordt ook gevormd door de ruimte die er is voor vernieuwing, voor broedplaatsen van eigentijdse kunst en een brede toegankelijkheid van de culturele voorzieningen. Daar heeft OPA zich de afgelopen jaren sterk voor ingezet. Gelukkig zijn de culturele basisvoorzieningen goed op orde en zelfs versterkt. Alle gebouwen rond het Canadaplein zijn in de afgelopen jaren opgeknapt en staan er financieel goed voor. Dat geldt ook voor de nieuwe culturele vestigingen op Overstad, Unieke Zaken, het Beatlesmuseum en als nieuwkomers Filmhuis Alkmaar en poppodium Victorie. Buiten het Canadaplein en Overstad dragen ook de Kunstuitleen, het Grafisch Atelier, Het Houten Huys, de Schermermolens en haar Museummolen bij aan een goed cultureel klimaat.

OPA staat voor een cultuurbeleid waarin cultuur, economie en toerisme elkaar versterken. Zowel in grote als kleine vorm, ook kleine initiatieven verdienen steun.

Het economisch rendement van cultuur is groot. Er komen steeds meer bezoekers van buiten Alkmaar een cultuurbezoek brengen aan een van onze instellingen.

In 2016 trok Alkmaar 436.300 bezoekers van buiten de stad. Hun gemiddelde besteding was € 46,90. Het economisch rendement is daarmee € 20.462.423. Het totale subsidiebudget is ruim 13 miljoen. Om Alkmaar nog aantrekkelijker te maken zou OPA het heel graag zien dat er vaker nationaal -of zelfs internationaal- toonaangevende initiatieven naar Alkmaar komen, zoals bijvoorbeeld de World Press Photo tentoonstelling.

Alkmaar Erfgoedgemeente
De gemeente Alkmaar heeft een schat aan historisch en cultureel erfgoed. De prachtige binnenstad met zijn vele toonaangevende monumenten, maar ook de vele historische gebouwen in Graft-De Rijp en de Schermer en niet te vergeten de Schermermolens. OPA is altijd een fel voorvechter geweest van het behoud van onze historische gemeente. OPA beschermt het erfgoed en wil daar zo nodig extra geld voor uittrekken. Want dat Erfgoed is niet alleen mooi en historisch en belangrijk voor onze identiteit, het is tegelijkertijd een belangrijke toeristische trekpleister en dus goed voor de economie.

Ruimte voor makers: broedplaatsen voor talent en vernieuwing
Behalve culturele voorzieningen die gericht zijn op het genieten van cultuur op podium, in museum of op scherm, vindt OPA het ook belangrijk dat er in Alkmaar cultuur wordt gemaakt. Een goed aanbod aan ateliers, werkplaatsen en (tijdelijke) podia zorgt voor een vestigingsklimaat waar ook de kunstprofessional zich thuis voelt. De meeste broedplaatsen hebben een tijdelijk karakter en dragen zo ook bij aan de ontwikkeling van gebied.

OPA wil graag voor een bepaalde tijd het door de gemeente aangekochte TMG- gebouw voor zeer lage prijzen beschikbaar stellen aan kunstenaars, ondernemers, designers, ambachtslieden, jong talent, innovatieve bedrijven, indoor campings, broedplaatsen, stadskantines en andere creatievelingen, die hier met elkaar een innovatieve en creatieve HUB voor Alkmaar van kunnen maken.

Cultuur voor iedereen, in alle wijken en kernen
OPA is erg blij met het jaarlijkse Kaeskoppenstad. En met het Midwinterfeest. Dat past echt bij de meer volkse cultuurbeleving en de historie van de stad. Iedereen: jong of oud, rijk of arm, Laag-of hoogopgeleid kan er aan meedoen en daarmee dragen deze feesten bij aan een echte Kaaskoppencultuur.

Voor OPA beperken kunst en cultuur zich niet tot de binnenstad van Alkmaar. Vooral in Alkmaar-Noord, maar ook in de andere wijken/kernen kan er nog een tandje bij. OPA heeft de afgelopen jaren al extra geld vrijgemaakt voor meer culturele activiteiten en evenementen in Alkmaar Noord. OPA wil daarmee doorgaan en ook kijken naar ander wijken, zoals Vroonermeer, Alkmaar Zuid, De Hoef en de dorpen en kernen. OPA ziet ook mogelijkheden voor meer kleinschalige cultuurevenementen in de parken en wil deze graag ondersteunen, bijvoorbeeld in de Rekerhout en de Oosterhout. De Gondelvaart in Koedijk moet op voldoende en blijvende financiële ondersteuning kunnen rekenen.

Bloeiende Amateurkunst: 100.000 euro voor Talent en Creativiteit
OPA koestert de amateurkunst. Talent krijgt daar een kans, en het samen muziek maken, toneel spelen, schilderen of op andere manier creatief bezig zijn is ook een heel gezonde en inspirerende vrijetijdsbesteding voor jong en oud. De amateurgezelschappen draaien op enthousiaste vrijwilligers en bieden ook werkgelegenheid aan professionals: dirigenten, regisseurs, creatief docenten. Het mes snijdt dus aan twee kanten. De afgelopen jaren hebben wij al 100.000 euro uitgetrokken voor de amateurkunst. En dat was ook nodig, want de amateurkunst groeit en bloeit. Zo heeft Alkmaar en sinds deze periode het unieke en succesvolle amateurfestival Kuub bij gekregen.

Wat OPA betreft verdienen de amateurkunst en het festival een blijvende extra stimulans. OPA wil daar de komende periode 100.000 euro extra per jaar voor uittrekken.

Toekomst Gemeentelijke cultuurgebouwen
Sinds de verzelfstandiging van Theater de Vest en het Museum zijn alle culturele instellingen zelfstandige stichtingen, waarbij de gemeente op afstand staat en subsidieert voor de geleverde prestaties. Wel is overgebleven dat een aantal van deze cultuurinstellingen is gehuisvest in een gemeentelijk gebouw. Op dit moment indexeert daarvoor jaarlijks de huur, maar compenseert dit niet door indexeren van de subsidie. Op termijn is dat niet meer op te vangen met meer efficiency. OPA vindt het de moeite waard om te onderzoeken of ook de gebouwen kunnen worden overgedragen. Als een instelling zelf voor het hele product verantwoordelijk is, kan die daar ook beter op worden afgerekend. Als instellingen samenwerken, kunnen zij hun gebouwen ook efficiënter beheren. Mocht uit het onderzoek blijken dat overdracht van gebouwen niet haalbaar is, dan is OPA van mening dat de jaarlijkse huurstijging gecompenseerd moet worden.