Het uitgangspunt van OPA is dat ondernemers in de stad vrij baan moeten krijgen om te investeren. Het zijn in de meeste gevallen de ondernemers die zorgen voor de werkgelegenheid en dynamiek in onze stad. In de afgelopen jaren heeft OPA aan de totstandkoming van het ondernemingsfonds meegewerkt en voorstellen van OPA om het stimuleringsfonds voor ondernemers (om de situatie na Corona zo goed mogelijk aan te kunnen) zijn overgenomen. De vertegenwoordiging van ondernemers kan in beide gevallen zelf beslissen waar geld aan wordt besteed.

De economie en werkgelegenheid laten zich niet leiden door stadsgrenzen. Een gevarieerde en regionaal sterke economie is voor Alkmaar een onmisbare pijler voor de toekomst, want hoe meer variëteit hoe meer mogelijkheden om klappen op te vangen die in bepaalde sectoren kunnen vallen.

Alkmaar is ook een werkstad, waarbij een bloeiend midden- en kleinbedrijf onmisbaar is. OPA blijft inzetten op kwalitatief goede bedrijventerreinen aan de rand van de stad. Hoe meer mensen in hun eigen stad kunnen werken, hoe minder ergernis en overlast door filevorming rondom de stad.


Aanbestedingen
De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft reeds in 2012 het aanbestedingsbeleid binnen de gemeente zodanig veranderd dat lokale en regionale bedrijven nog meer kansen krijgen. Wat is er nou mooier dan dat Alkmaarse bedrijven bouwen in Alkmaar en medewerkers halen uit onze gemeente. En wat dacht u van stagiaires? OPA vindt dat dat nog beter moet en wil een permanente dialoog opstarten tussen gemeente en ondernemers, zodanig dat met respect voor wetgeving Alkmaarse bedrijven toch voorrang krijgen.


Vrijetijdseconomie en toerisme
OPA wil vrijetijds-economie en toerisme stimuleren. Alkmaar heeft een prachtige historische binnenstad, een gezellig uitgaansklimaat en een unieke groene landschappelijke omgeving om zich heen, die van grote natuur- en cultuurhistorische waarde is. Deze sterke punten, en de ligging dicht bij de Randstad, maken Alkmaar niet alleen aantrekkelijk als woon- en leefomgeving, maar ook als een omgeving waar je kunt ontspannen, uitwaaien en genieten van cultuur en natuur. Alkmaar kan richting Randstad ook op dit terrein een scharnierfunctie vervullen tussen Amsterdam en de regio Alkmaar en Noord-Holland Noord.

Daarbij hoort ook dat er extra havenactiviteiten komen om zo ook het Kanaal beter te benutten. OPA gaat Alkmaar ook meer als historische stad promoten. Gecombineerd met de vele molens en monumenten in Schermer en Graft-de Rijp en de nabijheid van duinen en kust heeft Alkmaar goud in handen.

Alkmaar winkelstad
Door de coronacrisis (en de lockdowns) staat onze mooie winkelstad extra onder druk. De gewenning om digitaal te shoppen is een groot risico voor behoud van onze winkelstad. OPA weet maar al te goed dat de Alkmaarder trots is op zijn winkelstad. Alkmaar heeft een grote variëteit aan winkels en dat wil OPA graag zo houden. Om fysiek winkelen aantrekkelijk te houden is een goede bereikbaarheid van de stad van groot belang. OPA vindt dat dit met het openbaar vervoer goed mogelijk moet zijn. De huidige situatie moet worden gehandhaafd qua busverbindingen, de looproute vanuit het station kan worden verbeterd.

OPA vindt dat de stad per fiets goed bereikbaar is. OPA kan zich voorstellen dat op de Breedstraat een verzamelplaats van fietsen kan komen om zo dicht mogelijk bij de winkels te kunnen komen. OPA steunt het idee om in het oude V&D gebouw een ondergrondse fietsenstalling te maken. Hier kunnen dan ook extra oplaadpunten voor fietsen worden gerealiseerd.

OPA vindt dat de stad ook per auto goed bereikbaar moet blijven. Dus als er een ontwikkeling plaatsvindt op de plaats van de Karperton moet daar een parkeergarage blijven. Ook al is deze garage nu niet zo publieksvriendelijk, hij wordt wel het meest gebruikt. Blijkbaar toch goed gelegen, zo dichtbij mooie winkels en restaurants, dus belangrijk voor economie binnenstad.

OPA vindt dat de binnenstad niet moet worden afgesloten voor auto’s. Dit is niet goed voor de economie; zo moet de Laat-Oost per auto bereikbaar blijven en hetzelfde geldt voor de Gedempte Nieuwesloot. Dit is ook sociaal, niet iedereen durft nou eenmaal de parkeergarage in.

De winkelstad Alkmaar bezoeken moet meer een beleving zijn; alleen dan kan de winkelstad echt concurreren met internetwinkelen. OPA heeft met succes gestreden om de tussenstraatjes tussen Laat en Langestraat niet op te offeren aan wonen. Niet omdat wij mensen wonen in de binnenstad misgunnen, wel omdat wij Alkmaarders een mooie winkelstad gunnen en daar moet je geen gaten inschieten. Uit onderzoek blijkt bovendien dat winkelen in een historische context kansrijk blijft. OPA houdt vast aan de 500 m2 grens op Overstad op het gebied van winkels. Overstad moet niet de oude historische binnenstad leegvreten als het om kleinere winkels gaat. Zeker niet in onze ‘kleine’ straatjes, die minstens zo mooi zijn als die in Amsterdam.

OPA houdt van MKB-bedrijven en ondernemende mensen en wijst erop dat er ook heel veel mensen in loondienst werken in het winkelbedrijf. Belangrijk voor economie en werkgelegenheid. Dat willen wij behouden. MKB-ers verdienen een steunende en vriendelijke gemeente, zeker tijdens deze corona-ellende.

Alkmaar bruisende stad
De afgelopen jaren is er vanwege de coronapandemie Alkmaar weinig bruisend geweest. Er kon maar heel weinig. Je kon als jongere bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een klein aantal cafés die tot diep in de nacht open is of van de vele gezellige evenementen zoals bijvoorbeeld “Zomer op het plein”, Kaeskoppenstad, Midzomerfeest en de Lichtjesavond. Zelfs de kaasmarkt ging niet door. De horeca en evenementenbranche maakt een moeilijke tijd door, OPA heeft extra Alkmaarse steun voor hen bepleit, en dat is ook is gebeurd.

Wij vinden dit belangrijk om onze stad aantrekkelijk te houden voor jongeren en anderen die wel eens later uit willen. Er moet in de stad altijd wat te doen zijn. Als de stad weer open kan, gaan we door met vrije sluitingstijden waarvan een klein aantal cafés in Alkmaar gebruik maakt.

Uitgangspunt is dat het faciliteren van evenementen door de gemeente een must is om als winkelstad te overleven. Evenementen moeten, als het weer kan, weer worden georganiseerd op het niveau 2018. OPA vindt het van groot belang dat evenementen door kunnen gaan, dat is ontzettend gezellig. Maar ook van groot belang voor de economie van onze stad.

Het aantal evenementen van voor de coronacrisis vindt OPA voldoende. OPA is voorstander ervan dat er structureel overleg is tussen bewoners, evenementenorganisatoren en gemeente over de evenementenkalender, waarin de evenementen worden aangekondigd. Doel hiervan is om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar wel met als uitgangspunt dat evenementen van groot belang zijn voor de stad. Bij het Geestmerambacht kan wat OPA betreft een mooi jaarlijks evenement worden toegevoegd, zeker als het parkeren in dat gebied het hele jaar door dan gratis kan blijven. Zo’n jaarlijks evenement hoeft ook niet ten koste te gaan van de natuur.

OPA ziet niet veel in het subsidiëren van grootschalige sportevenementen, zoals een aantal jaren geleden het EK- wielrennen. Dergelijke subsidies zijn alleen verantwoord als zo’n evenement terugkombezoek aan onze gemeente brengt en bijdraagt aan economie en werkgelegenheid.

OPA en de boeren
In Alkmaar is de agrarische sector belangrijk voor de economie. Voor deze agrarische sector zal het ondernemersloket goed toegerust moeten zijn met ambtenaren die verstand hebben van deze sector. De sector loopt nogal eens aan tegen allerlei wet- en regelgeving, die soms het ondernemen heel moeilijk maakt. OPA vindt dat Alkmaar moet kijken naar mogelijkheden en niet alleen naar moeilijkheden. De agrarische ondernemers zijn bepalend voor het (cultuur)landschap en erg belangrijk voor de voedselvoorziening. Niet alleen voor Alkmaar, maar wereldwijd. Schaalvergroting, zonder onevenredige aantasting van het landschap, verduurzaming zonder loodzware kosten en de mogelijkheid om het boerenbedrijf te combineren met zorg of beperkte recreatie. Boeren moeten ruimte krijgen om hier naar eigen inzicht en vermogen in te ondernemen.


Alkmaar aan Zee
Alkmaar kan meer doen met onze ligging dichtbij de kust. We willen dat er daarvoor meer samenwerking komen tussen Alkmaar en Bergen, niet om leuk te praten maar om toeristen historische stad-kust arrangementen aan te kunnen bieden. En zo de bruisende stad te verbinden met de ruisende zee.

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.