Uitgangspunt is een evenwichtig sociaal beleid. Burgers zijn in principe zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven. OPA vindt dat de overheid voorwaarden moet scheppen om dit mogelijk te maken en daarnaast de mensen die tussen wal en schip vallen niet in de kou moet laten staan. Dat betekent dat we in principe uitgaan van de eigen kracht, maar als dat niet lukt de Overheid er is om een handje te helpen. Bij voorkeur tijdelijk, met een uitkering. OPA ziet ook de keerzijde langdurige extra ondersteuning. Als mensen jarenlang én een uitkering én kwijtschelding van belastingen én huursubsidie én bijzondere voorzieningen zoals koelkasten en computers én een voedselbankpakket krijgen, verdwijnt de prikkel om te werken. Als je dat allemaal krijgt kun je zowat een modaal inkomen bij elkaar sprokkelen zonder te werken. Terwijl het hebben van werk toch de beste manier is om zelfstandig en zelfredzaam te zijn. Daarom denkt OPA dat het beter is om mensen met een bijstandsuitkering de mogelijkheid te geven om bij te verdienen, zonder al die ingewikkelde toeslagen.

Voor minima, voor wie werken echt niet mogelijk is en mensen met een inkomen tot 120% van het minimum wil OPA dat vormen van kwijtschelding en bijzondere ondersteuning in stand blijven.


Tegenprestatie: iets terugdoen voor je uitkering
OPA realiseert zich dat er altijd mensen zullen zijn die het niet lukt om op de gewone arbeidsmarkt een plek te vinden. Zij blijven vaak (deels) afhankelijk van een uitkering. Voor OPA is het wel normaal dat je daar iets voor terug doet. Vanuit de gedachte dat iedereen wel iets kan doen voor een ander of voor de samenleving. Op school, in de buurt, buurthuis, sportclub, zorgcentrum of waar dan ook. Met deze tegenprestatie vergroot je tevens je sociale contacten en je doet werkervaring op, waarmee je kansen op de arbeidsmarkt groter worden. Wat OPA betreft hoort in de toekomst bij iedere uitkering ook een ‘contract’ voor die tegenprestatie. De invulling hoeft niet star te zijn, maar kan afgestemd worden op de mogelijkheden van ieder persoon.

Armoede en schulden: menselijke maat in plaats van ‘incassomachine’
Veel mensen kampen met schulden. Vaak begint een schuld klein, maar door hoogoplopende incassokosten en een starre overheid wordt die schuld steeds groter en verliezen mensen de moed. In de Coronatijd is het voor veel mensen moeilijker geworden om rond te komen. En een schandaal als de Toeslagenaffaire heeft ook Alkmaarse gezinnen getroffen. OPA vindt dat de gemeente hierbij eerder kan helpen door minder bureaucratisch te werken. Dan hoeft er ook geen extra geld bij. Door bijvoorbeeld tijdelijk een beginnende schuld over te nemen. Dan hoeven er geen dure bewindvoeringstrajecten te starten, die de gemeente ook veel geld kosten. Geld dat uiteindelijk bij de incassobureaus terecht komt. Geld dat OPA liever uitgeeft aan vroege hulp.

Minder bureaucratie en meer behulpzaamheid betekent ook dat jongeren die 18 jaar worden meteen een uitkering krijgen en niet 3 maanden moeten wachten. Dan hebben de schulden zich al opgebouwd. Laat mensen een tijd ‘proefsamenwonen’ voor uit uitkering wordt gestopt en ga anders om met de kostendelersnorm. Laat jongeren tot 27 jaar thuis wonen zonder korting, laat mantelzorgers mantelzorgen zonder dat ze gekort worden op hun uitkering.

En ook dan kan er nog steeds streng worden opgetreden tegen echte fraude.


Alkmaarpas met shoptegoed
Mensen met een minimuminkomen kunnen met een tegoed op hun Alkmaarpas meedoen met sportieve en culturele activiteiten. Voor kinderen en jongeren is er inmiddels ook al een shoptegoed, waarmee hun ouders of zij zelf zij (vanaf 12 jaar) artikelen kunnen kopen die zij nodig hebben, bijvoorbeeld met Sinterklaas of Kerst.

Dat werkt al prima! Daarom wil OPA de mogelijkheden van shoptegoed behouden en zo mogelijk uitbreiden. Door de rompslomp er af te halen is daar geen extra geld voor nodig, de middelden kunnen slimmer besteed worden. Voordeel is dat de Alkmaarpas op deze manier niet stigmatiserend is en dat mensen zelf kunnen kiezen bij de besteding van de extra middelen. En op= op.


Vrijwilligers zijn de helden van de gemeente
Alkmaar heeft duizenden vrijwilligers. Bij sportclubs, buurthuizen, amateurkunst, zorgcentra, stadsparken en op nog veel meer plaatsen. Zonder al deze vrijwilligers zou de stad niet kunnen draaien. Daarom is OPA blij met de ‘Heldenmedaille’ die nu jaarlijks aan een aantal vrijwilligers wordt uitgereikt en waarmee al die duizenden vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. OPA wil daarmee doorgaan.

OPA wil het vrijwilligers gemakkelijker maken om hun vrijwilligerswerk uit te voeren. Ook hier moet de gemeente niet te veel betuttelen, maar juist initiatieven aanmoedigen en belonen. De meeste mensen houden er van zaken zelf te regelen en zaken te doen op eigen initiatief. De gemeente kan hierbij helpen: met buurtbudgetten, met een beetje subsidie.

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.