5000 bomen erbij. Extra poen voor groen
Een groene stad is een gezonde stad. Groen draagt bij aan het welzijn van Alkmaarders en een groene stad is ook van belang voor een gezonde economie. Zo zijn huizen in een groene omgeving tot bijna 10% meer waard dan in een stenige omgeving en zijn groene bedrijventerreinen erg in trek bij ondernemers. Zeker in deze tijd van klimaatverandering is het nodig dat bomen, planten en struiken zorgen voor verkoeling en waterafvoer. En dat los je niet alleen op met groene daken en geveltuinen: groen op de grond blijft het allerbelangrijkste. Vooral bomen zijn nodig: in de nieuwbouwwijken in Alkmaar Noord staan veel bomen die hun levenseinde naderen en niet meer klimaatbestendig zijn.

En er zijn extra bomen nodig om de Co2 uitstoot te verminderen en om de woonomgeving gezond een leefbaar te houden. Bij de nieuwbouw in de Kanaalzone is het van groot belang dat daar ook parken komen van enige omvang en niet alleen postzegelparkjes. OPA wil investeren in kwaliteit en gezondheid van de leefomgeving. Daarom verdienen onze parken (bestaande en nieuwe) zorgvuldig onderhoud op hoog niveau. Als er niet gemaaid wordt ervaren mensen dat het park slecht onderhouden wordt. Een park moet geen wildernis worden; het zijn STADSparken, waar mensen van groen en frisse lucht willen genieten.

Daarom wil OPA in de komende periode 1 miljoen extra voor bomen en groen uittrekken, ook als dat wat minder huizen oplevert. Om klimaatbestendige bomen te kunnen planten, in de hele gemeente, maar zeker in Alkmaar Noord en de nieuw te bouwen wijken.


Meer groen in buurten en kernen
OPA wil dat kinderen en jongeren buiten kunnen spelen en sporten. Een groene oase in elke buurt, waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en waar de jeugd kan chillen, voetballen, tafeltennissen. OPA ziet liever ‘scharrelkinderen’ dan ‘hangjongeren’. OPA wil de schoolpleinen groen inrichten en in alle buurten groene speelplekken realiseren.

Dat betekent voor OPA ook dat niet elke vrijkomende plek automatisch wordt volgebouwd.

Braakliggende of vrijkomende binnenstedelijke gebieden kunnen ook, samen met buurtbewoners, worden omgevormd tot een buurtparkje.

Steeds vaker moeten bomen wijken voor kabels en leidingen. OPA vindt dat geen goede zaak. Bij (her)inrichting van de publieke ruimte moeten bomen juist voorgaan op kabels en leidingen.

Tegels eruit, groen en bloemen erin
OPA wil ook dat stoeptegels in stedelijk gebied zoveel mogelijk worden vervangen door groen of gras, dit om wateroverlast tegen te gaan. OPA wil dat de gemeente bewoners en bedrijven hierbij helpt door een aantal keren per jaar oude tegels en stenen gratis op te halen als daar groen voor in de plaats komt.

OPA wil ook bermen en ander stukjes openbaar groen opfleuren met mooie bloemenmengsels. Dat is vriendelijk voor bijen, hommels en vogels. OPA wil hier gaan werken met buurtbudgetten, waarmee bewoners zelf aan de slag kunnen om hun leefomgeving te vergroenen. Veel Alkmaarders vinden het immers leuk om zelf of met een aantal buurtbewoners groenplekjes of een moestuintje te realiseren en de onderhouden. Of een groencheque, waarmee buren samen aan de slag kunnen voor kleinschalig groen. OPA wil deze initiatieven stimuleren en mogelijk blijven maken, met een jaarlijks budget van 25.000 euro.


Groen blijft groen in Alkmaar
Uitgangspunt voor OPA is dat groen zoveel mogelijk groen blijft. In het bijzonder geldt dat voor Schermer en Graft - de Rijp, waarvoor OPA zich keihard zal maken. De Westrand van Alkmaar, de Oudorperhout en de Egmonderhout zijn groene gebieden van grote waarde. De Onafhankelijke Partij Alkmaar wil die waarde behouden en zelfs verbeteren. Wij zijn overigens geen voorstander van het verhogen van het waterpeil in de Oudorperhout. OPA ziet dat niet als een kwaliteitsverbetering van dit gebied. In de dorpen en de Westrand blijven polders en groene linten vrij van bebouwing.

OPA zal zich verzetten tegen het plan om van de Bergerhoutrotonde een kruispunt te maken. OPA gaat voor het behoud van deze mooie groene oase: een van de mooie entrees van de binnenstad. Die wil OPA graag behouden voor de komende generaties.

Volkstuinen
OPA staat pal voor het behoud van volkstuinen in Alkmaar. Een gezonde en mooie hobby voor de leden en van groot belang voor gezondheid, voor klimaat, natuurbewustzijn en biodiversiteit en bovenal voor de mens, die zijn band met het land moet kunnen behouden.

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.