OPA en het milieu: positieve energie!
  • Positieve energie werkt
  • Zonne-energie en andere duurzame energie
  • Nieuwbouw en transformatie zoveel mogelijk energieneutraal
  • Schone stad
  • LED-verlichting overal
  • Meeuwen houden niet van groene daken

Positieve energie werkt
OPA gelooft in het stimuleren van inwoners en bedrijven om duurzamer te leven en niet in het straffen of beboeten. Daarom is OPA voorstander van het maatregelen en regelingen die uitnodigen om minder of schonere energie te gebruiken. Voor het stimuleren van het gebruik van zonne- energie, schoner vervoer, slimme energie- neutrale bouwmethodes bij nieuwbouw, maar tegen maatregelen waarbij energiegebruik extra wordt belast. Daarmee tref je vooral de inwoners die toch al niet veel mogelijkheden hebben om extra te isoleren of te investeren. Positieve beïnvloeding werkt volgens OPA beter dan extra belasting betalen. En mensen moeten nog met een gerust hart een nieuwe aardgas CV- ketel kunnen aanschaffen. Die kan heus nog 10-15 jaar mee. Ook hier geldt: geen betutteling, wel goede informatie, zodat mensen zelf een goede keuze kunnen maken

Geen windmolens, wel zonne- en andere energie
Al in het vorige verkiezingsprogramma heeft OPA opgenomen dat wij geen voorstander zijn van windmolen. Dat blijft ook zo in deze periode. Windmolens zijn onwenselijk voor het gezicht op stad en land, zij ontnemen het uitzicht, zijn duur in aanschaf en er zijn tegenwoordig veel betere methodes, zoals zonne- energie, warmte –koudeopslag, energie uit biomassa en afval. Initiatieven voor deze maatregelen wil OPA juist wel blijvend stimuleren. Dat geldt ook voor duurzamer vervoer. Elektrische auto’s en fietsen, schoon busvervoer en snelle fietsverbindingen maken de stad schoner.

Nieuwbouw en transformatie zoveel mogelijk energie-neutraal
Waar OPA voor de bestaande woningen een kalm tempo bepleit van verduurzaming bepleit, zonder dwang; voor de nieuw te ontwikkelen gebieden rond de Kanaalzone, mag de ambitie wat OPA betreft hoger. Hier ontstaat de mogelijkheid om volledig energie-neutraal en klimaatbestendig te herontwikkelen. Ook dit zal enige jaren kosten, maar OPA ziet hier kansen voor Alkmaar als ‘smart city’, waar slimme nieuwe technologie het wonen en werken in de toekomst veel duurzamer maakt.

Schone leefomgeving
Een schone gemeente is ook een opgeruimde gemeente. Geen rommel op wegen en straten, vuilnis rond containers, graffity of hondenpoep. OPA wil graag met de partijen in de gemeente een minimum schoonheidsbeeld voor stad en land vaststellen en dat gebruiken voor het beheer van de openbare ruimte.

LED-verlichting overal
Nog niet in alle installaties van de gemeente, in gebouwen of op straat zijn de meest zuinige ledlampen geplaatst. OPA wil graag dat er binnen een jaar een plan ligt, waarin is aangegeven waar de bestaande verlichting vervangen door LED-verlichting voordeel oplevert voor de gemeentekas of het milieu binnen een termijn van maximaal 8 jaar.

Slimme geluidschermen onderzoeken
Alkmaarders die in de omgeving van de ring wonen kunnen, ondanks de schermen, die r al staan, hinder ondervinden van het verkeersgeluid. OPA is voorstander van het onderzoeken van de mogelijkheden van slimme (duurzame) schermen, die ook energie kunnen leveren, waardoor ze er alleen geld kosten zijn, maar ook opleveren.

Meeuwen houden niet van groene daken
Naast de gevels en de straten kunnen ook de Alkmaarse daken veel groener. Goed voor isolatie van gebouwen, voor luchtkwaliteit, waterafvoer en soms kun je er ook gezellig barbecueën. En nog een heel groot voordeel is dat meeuwen niet van groene daken houden. Van alle maatregelen die duurzaamheid bevorderen is het aanleggen van groene daken er een met de meeste voordelen.