Auto’s blijven belangrijk
Uitgangspunt voor OPA is dat auto, (brom)fiets en bus allemaal gelijkwaardige vervoermiddelen zijn, want de burger mag zelfstandig de keuze maken welk vervoermiddel hij of zij kiest. Betutteling vanuit de gemeente dan wel de inperking van deze vrijheid is voor OPA uit den boze. Met dit gedachtegoed zal OPA verkeersbesluiten beoordelen. OPA vindt de auto niet alleen van belang voor de mobiliteit, maar ook voor het welzijn van de Alkmaarders. Een auto geeft een gevoel van vrijheid en zelfstandigheid.

De doorstroming van het autoverkeer heeft voor OPA een hoge prioriteit. OPA is bereid om op een verstandige manier meer geld uit te trekken voor wegen om de doorstroming te verbeteren.


30 kilometer
Op sommige wegen in de bebouwde kom mag de maximumsnelheid worden teruggebracht naar 30 kilometer als dat de veiligheid ten goede komt. Op deze wegen kan ook het concept van de fietsstraat worden gebruikt. Ruimte voor fietsers, met de auto als gast. Op doorstroomwegen zal het 50 km moeten blijven, op deze wegen rijdt ook het OV en als die er langer over doet wordt dat minder aantrekkelijk en duurder voor de belastingbetaler.
OPA wil de (binnen)stad goed bereikbaar houden. OPA wil dat bijvoorbeeld de Laat-Oost en Gedempte Nieuwesloot openblijven om ook met de auto de stad in te gaan.
OPA blijft bij het uitgangspunt keuzevrijheid. Wij zijn derhalve geen voorstander van opgelegde beperkende maatregelen zoals een milieuzone voor delen van de (binnen)stad waarbij bijvoorbeeld alleen elektrische auto’s de stad in kunnen.


Goed openbaar vervoer
Uitgangspunt is dat het openbaar vervoer goed toegankelijk is en makkelijk bereikbaar. OPA wil het OV op het huidige niveau handhaven. Bij een nieuwe aanbesteding die door de provincie wordt uitgevoerd moet de bevolking nadrukkelijk worden betrokken.

Het pontje van en naar het Schermereiland moet gratis blijven.


Parkeerbeleid handhaven
Uitgangspunt voor OPA zijn realistische en betaalbare parkeertarieven voor bezoekers er bewoners van onze stad. Het huidige parkeerbeleid voldoet daaraan. De tarieven van parkeren mogen geen melkkoe worden, ook niet voor bewoners en hun (garage)vergunning. OPA is geen voorstander van extra verhogingen van de parkeertarieven. Het verhogen van parkeertarieven kan een negatieve uitwerking hebben op het aantal bezoekers binnenstad, wat niet wenselijk is voor ondernemers.

OPA is voor behoud van de papieren bezoekerskaart, ook voor de komende jaren, speciaal voor ouderen en anderen die niet goed hun weg kunnen vinden in de digitale wereld. Alkmaar heeft de laatste tijd wel bewezen dat alleen digitaal aanbieden van diensten niet oké verliep.

De prijs voor die bezoekerskaart is meer dan verdubbeld. Dat vond OPA geen goed idee. Wij willen dat terugdraaien naar een redelijk niveau.  OPA wil het betaald parkeren niet uitbreiden, zo moet het ook gratis blijven in en rond (winkelcentrum) De Mare.

OPA wil projectontwikkelaars uitdagen om op de plaats van de Karperton parkeergarage met een herontwikkeling te komen op een zodanige wijze dat het aantal openbare parkeerplaatsen gehandhaafd blijft, maar dit stadsdeel wel een betere uitstraling krijgt.

OPA kan zich voorstellen dat in bepaalde wijken extra parkeerplekken worden aangelegd. In overleg met bewoners zal de nut en noodzaak moeten worden aangetoond en wat hiervoor moet worden opgeofferd in de openbare ruimte.


Goede fietsverbindingen met oplaadpunten
OPA wil blijven investeren in goede fietspaden en fietsenstallingen. Fietsroutes moeten veilig zijn en zoveel mogelijk gescheiden van het gemotoriseerde verkeer. OPA wil concreet dat het fietspad aan de Schinkelwaard ook veiliger wordt gemaakt. OPA wil ook meer oplaadpunten voor elektrische fietsen, op straat maar ook in de stallingen. Om Overstad nog beter bereikbaar te maken wil OPA onderzoek naar de mogelijkheid van een fietsbrug tussen Zaagmolenweg en Kwakelkade. OPA is er geen voorstander van om fietsers altijd voorrang te geven boven autoverkeer.

Nieuwe wegen
OPA heeft nog een aantal belangrijke wensen op het gebied van de doorstroming autoverkeer. Een betere bereikbaarheid van het oostelijk stadsdeel, bijvoorbeeld door een verbinding op welke manier dan ook tussen bedrijventerreinen Overdie en Oudorp. Nu dat laatste gebied in herontwikkeling komt, zou dit hieruit gefinancierd kunnen worden. De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft een voorkeur voor een fietsstraat-brug op dat tracé; daarbij zal deze brug voor iedereen te gebruiken zijn, maar wordt er rustiger gereden. Dat is prettig voor bewoners van Overdie.

Uit onderzoek blijkt dat de Vondelstraat een druk punt blijft. De rotonde Vondelstraat/Koelmalaan loopt nu al helemaal vol en kan beter vervangen worden door een kruising met stoplichten.

Een ondertunneling van het spoor aan de Helderseweg is nodig. In het kader van de herontwikkeling aan het Kanaal en de landelijke wens om elke 10 minuten een trein te laten rijden, kunnen hiervoor medefinanciers worden gevonden.

Waterwegen verbinden Alkmaarders van Noord en Zuid
Ook in Alkmaar-Noord is veel water, maar dit water is niet verbonden met het openbaar water. OPA wil graag Alkmaar-Noord verbinden met zuid via het water. In de zomer kunnen Alkmaarders dan door de hele gemeente varen. En kunnen de inwoners van Alkmaar Noord ook bijv. naar de grachten of naar het Alkmaardermeer varen. In de praktijk betekent dit dat onderzocht moet worden wat nodig is om de niveauverschillen van het water te overbruggen. OPA wil dat onderzoek snel doen. Ook voor andere wijken kan gekeken worden of de verbinding met het Noord-Hollands kanaal verbeterd kan worden.

Betere bewegwijzering voor de garages in Alkmaar
OPA wil dat de bewegwijzering naar de garages in Alkmaar begint op de A9 met een groot bewegwijzeringsbord tot aan de desbetreffende garage. Ook is het goed als meteen het aantal beschikbare parkeerplekken wordt aangegeven, eventueel met de loopafstand tot de Kaasmarkt en het winkelgebied. Hierdoor kunnen mensen veel makkelijker en sneller een garage vinden.

Verkeer op termijn
OPA wil dat het nieuwe college samen met de regio voortmaakt met de lobby inzake de aansluiting A8-A9. Tot op heden heeft deze lobby niet tot het gewenste resultaat geleid. Nu moet deze zo effectief worden dat de provinciale partijen dit bij hun verkiezingen volgend jaar in hun programma opnemen, want de provincie gaat er over.

OPA vindt dit belangrijk omdat de A9 al rond 2025 structurele congestie zou kunnen krijgen. Dit is ernstig voor Alkmaarders die in de file staan en ook voor de economie.

 

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.