Strategische positie Alkmaar beter gebruiken

Alkmaar ligt strategisch tussen de Regio Amsterdam en Noord-Holland Noord. Daar kunnen we beter gebruik van maken. Aan Amsterdam kunnen wij een aantrekkelijk stedelijk woonmilieu bieden, aan bedrijven goede vestigingsmogelijkheden en aan toeristen een zeldzame combinatie van stad en land, met erfgoed in de binnenstad en de kernen, strand en duinen in de buurt en uitgestrekte polders, landerijen en molens. Tegelijkertijd maakt Alkmaar ook deel uit van De Greenport van Noord-Holland Noord, onze zeer innovatieve en succesvolle agrarische sector, die behoort tot de grootste voedselproducenten van de wereld.

Voor Noord-Holland Noord is Alkmaar een aantrekkelijke centrumstad met veel voorzieningen. OPA vindt dat Alkmaar op strategisch niveau goed moet samenwerken met beide regio’s, om de gezamenlijke belangen sterker naar voren te brengen, zowel in Den Haag als in Brussel.


Samenwerking in de regio Alkmaar
Ook voor de eigen regio Alkmaar vindt OPA het goed als Alkmaar zich nog steviger positioneert als centrumstad van onze mooie regio. OPA vindt dat samenwerken vanuit onze centrumpositie het beste kan zonder allerlei discussies over ambtelijke of bestuurlijke fusies. Alle tijd en energie die in de discussies daarover wordt gestoken kan beter besteed worden aan het samenwerken zelf. OPA werkt graag samen met Dijk en Waard en de andere regiogemeenten, en denkt de regio te versterken door intensiever op te trekken met Bergen, Heiloo, Castricum en Uitgeest, vanwege de gedeelde focus op economische speerpunten als toerisme en cultuur.

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.