OPA en de resultaten

De afgelopen periode heeft OPA veel voor u bereikt. Een groot deel van ons verkiezingsprogramma hebben wij met het college kunnen uitvoeren. Ook actuele zaken zijn opgepakt en tot een goed einde gebracht. De fusie met Graft de Rijp en Schermer is geslaagd te noemen en krijgt positieve waardering. De lokale lasten zijn opnieuw vier jaar niet verhoogd en de financiën van de gemeente zijn op orde. Overstad is zichtbaar tot ontwikkeling gekomen en het aantal bezoekers aan Alkmaar is flink gestegen. De WMO - taken zijn van Den Haag overgenomen en de huishoudelijke hulp voor mensen voor ouderen en mensen met een handicap is gehandhaafd.
Hier een korte opsomming van de resultaten.

OPA en de financiën

 • Belastingen zijn verlaagd. Alkmaar is een van de grote steden met de laagste lasten.
 • Financiële positie en het weerstandsvermogen zijn prima op orde.
 • Parkeervergunningen verlaagd met 25 euro.
 • Er is weer ruimte om te investeren in de stad.

OPA en de veiligheid

 • Er zijn twee extra inspecteurs stadstoezicht aangesteld.
 • Cameratoezicht is flink uitgebreid en is nu op alle plaatsen in de binnenstad aanwezig waar dat nodig is.
 • Aanpak jeugdoverlast in Overdie en de Mare levert goede resultaten op.
 • Gedaalde criminaliteitscijfers in heel Alkmaar.
 • Beter onderhoud openbare ruimte dankzij OPA’s Straattegel-offensief.
  (Blijf gevaarlijke of slecht onderhouden situaties melden via service@opa-alkmaar.nl)

OPA en de bereikbaarheid

 • Parkeermogelijkheden in het centrum zijn op hoog niveau gebleven; het centrum blijft voor de auto goed bereikbaar.
 • Behoud Eurokaartje voor de stad.
 • Bewegwijzering naar parkeergarages is nu duidelijk.
 • Het pontje naar Schermereiland blijft gratis.

OPA en zorg en welzijn

 • Huishoudelijke hulp voor ouderen en mensen met een handicap blijft bestaan in Alkmaar.
 • De WMO is op innovatieve manier van het Rijk overgenomen met zeer weinig klachten.
 • Het Slimste Huis is een druk bezochte innovatie plek voor langer zelfstandig wonen.
 • Bewonersondernemingen hebben extra budget gekregen voor hulp en ondersteuning dichtbij.
 • Meer maatwerkoplossingen en ‘gezondverstand-oplossingen’ in plaats van regelzucht en bureaucratie.

OPA en de economie

 • Alkmaarse ondernemers zijn steeds meer tevreden met de gemeente.
 • Ruim 1 miljoen bezoekers meer per jaar aan Alkmaar.
 • Ondernemers en bezoekers tevreden met vrije sluitingstijden.
 • Extra Kaasmarkten, zoals de avondkaasmarkt, zorgen voor 30% meer bezoekers.

OPA en het groen

 • Er zijn 100 extra bloembakken bijgekomen in de stad.
 • Groene bewonersinitiatieven zijn mogelijk gemaakt.
 • Het nieuwe Groenbeleidsplan geeft heldere kaders en ambities voor behoud en verbetering van het groen in de gemeente.

OPA en Cultuur en erfgoed

 • Grote Kerk hoort nu tot de top drie publiekstrekkers van Alkmaar
 • Amateurkunst is verbeterd.
 • Met de komst van bioscoop, filmhuis en het nieuwe poppodium is de culturele basis van Alkmaar aanzienlijk steviger geworden.
 • Meer culturele evenementen in heel Alkmaar.

Dit alles hebben wij vooral kunnen bereiken dankzij u, behulpzame en ook soms kritische inwoners van Alkmaar.
Dank daarvoor, uw inbreng en hulp is voor ons onmisbaar.