Waarom doe je nou zo?

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft rond de opvang van asielzoekers in de Vluchthoef verwezen naar eerdere afspraken met de bevolking en hiertoe verwezen naar eerdere documenten hierover. De Onafhankelijke Partij Alkmaar vindt dat je afspraken met de bevolking, zeker als het over vluchtelingenopvang gaat, waar moet maken en na moet komen. Doe je dat niet, dan kom je niet over als een betrouwbare overheid en dat heeft consequenties voor de toekomst als je opnieuw afspraken wilt maken. De meerderheid van de raad vond deze argumentatie volledig onzinnig en koos ervoor om de deuren van de Vluchthoef voor langere tijd opnieuw te openen. OPA vindt dit een teleurstellend raadsbesluit, maar respecteert het standpunt.

OPA heeft in dit traject ook gepleit dat de nieuwe burgemeester zelf de bevolking zou opzoeken om met hen in overleg te gaan over de problematiek. Burgemeester Anja Schouten heeft dat gedaan, waarvoor OPA zijn waardering uitspreekt.

Tijdens de bijeenkomst, waarbij de burgemeester de positie van de gemeente toelichtte en het COA aanwezig was, is verteld dat er eerst 450 statushouders worden gehuisvest en later 280. Daarbij werd, zonder dat de bewoners hierom vroegen, actief gecommuniceerd dat het voornamelijk gezinnen betreft. Dit is vastgelegd in een verslag. Blijkbaar is dat samen met het COA zo gecommuniceerd, omdat hiervan een geruststellende werking uitgaat. Het blijkt nu anders te zijn; er gaan zich voornamelijk alleenstaande mannen vestigen, zo hebben wij begrepen. Opvallend is dat hetzelfde ook gebeurt in de gemeente Schinnen; daar is de burgemeester witheet, omdat de toezeggingen niet zijn nagekomen.

De bewoners hebben u ook benaderd met de vraag waarom u zich niet houdt aan de gemaakte afspraak en dat er nu voornamelijk alleenstaande mannen worden gehuisvest. U heeft in eerste instantie aangegeven deze afspraak niet te kennen. Toen het verslag van de bijeenkomst werd overlegd -waar u zelf bij was- heeft u aangegeven dat dit een verwachting betrof, zo schrijft u nu, en dat dat onvoldoende duidelijk is gemaakt. OPA vraagt zich echt af: ‘Waarom doe je nou zo?’

OPA vindt het nl. nogal een laconieke reactie, die geen recht doet aan het belang van een zeer goede communicatie over deze gevoelige problematiek.


Wij hebben de volgende vragen aan het college in het kader van art. 42 RvO

1. Wat is de reden dat u destijds actief naar de bevolking heeft gecommuniceerd dat het voornamelijk gezinnen betrof?

2. Wat is de reden dat u nu achteraf aan de bevolking communiceert dat dit ‘een verwachting’ betrof en over gaat tot de orde van de dag?

3. Deelt u de mening van de Onafhankelijke Partij Alkmaar dat juist met dit soort gevoelige trajecten de overheid als een betrouwbare partij moet communiceren?

4. Ziet u overeenkomsten met de gemeente Schinnen en overweegt u de overeenkomst ter discussie te stellen? Zo nee, wat gaat u dan doen om een verwachting die gewekt is bij de bevolking waar te maken?

Met vriendelijke groet,


Victor Kloos

Onafhankelijke Partij Alkmaar.

 

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.